Sinilevätilanne heikentynyt sekä merialueilla että sisävesillä

0
Sinilevätilanne on muuttunut huonompaan suuntaan sekä merialueilla että sisävesillä.

Sinilevää on havaittu ajankohtaan nähden tavanomaista enemmän sekä merialueilla että sisävesillä. Sisävesillä on paikoitellen havaittu erittäin runsaita sinileväesiintymiä. Lounais-Suomen merialueilla sinilevähavaintoja tehtiin kuluvan viikon aikana Saaristomeren sisä- ja välisaaristossa. Myös Selkämeren rannikon havaintopaikoilla on tehty sinilevähavaintoja.

Merialueiden vakioseurannassa sinilevää on kuluvan viikon aikana havaittu runsaita määriä Uudenkaupungin Mannervedellä, Naantalin Mynälahdella ja Kaarinan Harvaluodon havaintopaikalla. Vähäisiä määriä sinilevää on havaittu kuudella merialueiden havaintopaikalla. Lisäksi Rotareiden ylläpitämillä havaintopaikoilla kaikkiaan yhdeksällä on tehty havaintoja vähäisistä sinilevämääristä pääasiassa Saaristomeren puolella.

Sinilevätilanne on ajankohtaan nähden keskimääräistä huonompi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen merialueilla ja satelliittikuvista sinilevää on nähtävissä Saaristomeren lisäksi myös Selkämerellä. Myös Järvi-meriwikiin ja vesi.fi sivustolle on kuluneen viikon aikana tallennettu useita kansalaishavaintoja vähäisistä ja runsaista sinileväesiintymistä sekä Selkämereltä että Saaristomereltä.

Myös sisävesillä tilanne on heikentynyt viime viikkoisesta. Sisävesien vakioseurannassa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen havaintopisteillä sinilevää on havaittu erittäin runsaasti Salon Ylisjärvellä ja Rymättylän Kirkkojärvellä. Vähäisiä määriä sinilevää on havaittu neljällä sisävesien havaintopaikalla.

Lämpimän sään jatkuessa sinileväkukinnot voivat edelleen runsastua niin sisävesillä kuin merialueellakin.

Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin, satelliittikuviin sekä kansalaisten ilmoittamiin havaintoihin.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän