Vähän turvallisempi kantatie

0

Varsinais-Suomen Ely-keskus aloittaa ensi viikolla päällystystyöt kantatiellä 43. Työt tehdään Kalannin ja Kodjalan välillä. Päällystystyön yhteydessä täristävät tiemerkinnät peittyvät tien keskeltä ja reunoilta. Reuna-alueen täristäviä tiemerkintöjä ei uusita, ja tämä on hyvä uutinen kaikille kyseistä tieosuutta käyttäville pyöräilijöille.

Tien keskiviivalle tehdään uusi täristävä tiemerkintä. Mikäli auto on ajautumassa pois kaistaltaan ja keskiviivan yli, pitäisi tärinän herättää kuljettajan huomion. Näin autoilijalla on mahdollisuus reagoida tilanteeseen ja välttää mahdollinen ulosajo tai yhteentörmäys vastaantulijan kanssa. Tutkimusten mukaan täristävillä tiemerkinnöillä on mahdollista vähentää kuolemaan johtaneita kohtaamisonnettomuuksia 10–20 prosenttia. Tien keskellä olevalla täristävällä tiemerkinnällä on siis merkitystä.

Ely-keskus kuitenkin muistuttaa, että vaikka täristävät tiemerkinnät nyt poistuvatkin tienpientareelta, niin pyöräily tien reunassa on jatkossakin riskialtista. Vain erillisen jalankulku–pyöräilyväylän rakentaminen Kalannin ja Kodjalan välille nostaisi liikenneturvallisuutta merkittävästi. Kyseisen väylä tarpeellisuudesta ollaan yksimielisiä niin Ely-keskuksessa kuin alueen kunnissa, eli Uudessakaupungissa ja Laitilassa. Valitettavasti hankkeelta puuttuu yhä tarvittava rahoitus.

Toivoa kuitenkin antaa se, että Kalannin ja Kodjalan välinen kevyen liikenteen väylä on mukana valtakunnallisessa, vuoteen 2023 ulottuvassa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Reuna-alueiden tärinämerkintöjen poistamisen lisäksi kyseisellä tieosuudella pyörällä tai jalan liikkuvien turvallisuutta pyritään parantamaan myös nopeusrajoituksilla. Viime elokuussa Ely-keskus laski tien nopeusrajoituksen sadasta kilometristä tunnista kahdeksaankymmeneen kilometriin tunnissa. Tämä rajoitus pysyy voimassa myös tien päällystystyön valmistuttua.

Luvassa on, ainakin kevyen liikenteen näkökulmasta, hitusen turvallisempi kantatie. Ponnisteluja kevyen liikenteen väylän saamiseksi on kuitenkin syytä jatkaa.

Maija Ala-Jääski

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän