Isonkarin ulkopuolelle avomerelle suunnitellaan tuulivoimaloita

0
Kartta kertoo Stormskär- ja Väderskär-tuulivoimapuiston suunnitellun sijainnin ulkomerellä ja etäisyydet eri suuntiin. Kartta sisältyy Rambollin laatimaan

Isonkarin ulkopuolelle avomerelle suunnitellaan kahta merituulivoimapuistoa. Enimmillään niihin voisi tulla yli 150 tuulivoimalaa, joiden suurin korkeus saattaa olla 400 metriä.

Hankkeen takana on Ahvenanmaalla toimiva Ilmatar Offshore -niminen yhtiö ja tuulivoimalat tulisivat Ahvenanmaan aluevesille.

Aivan tuulivoimaloiden naapuriin Kustavin vesille Isonkarin länsipuolelle kaavaillaan puolestaan kahta kalankasvatuslaitosta.

Molempien hankkeiden suunnittelu on kesken ja niiden toteutuminen varmistuu vasta myöhemmin. Nyt on kaikilla, joita hankkeet koskevat, mahdollisuus lausua niistä mielipiteensä.

Suurempi suunnitelluista tuulivoimapuistoista on pohjoisempi Stormskär. Sen pinta-ala olisi runsaat 474 neliökilometriä, voimaloiden maksimimäärä 131 ja niiden korkeus suurimmillaan 400 metriä. Eteläisempi Väderskär olisi alaltaan vajaat 100 neliökilometriä, samankorkuisia voimaloita voisi olla enimmillään 31.

Voimaloiden koko olisi 15–25 MW ja arvioitu kokonaisteho 2460 MW. Nämä kaikki ovat tämänhetkisten suunnitelmien lukuja.

Molemmat suunnitellut voimala-alueet sijaitsevat siis Ahvenanmaan aluevesillä kaukana avomerellä suunnilleen länteen Isostakarista. Etäisyys Isoonkariin on parikymmentä kilometriä, Uudenkaupungin saaristovyöhykkeeseen saman verran ja kaupunkiin noin 45 kilometriä. Södra Sandbäckin hylkeidensuojelualue on kuitenkin vain kuuden kilometrin etäisyydellä. Seksmiilarin saaristoon on matkaa 23 kilometriä.

Tuulivoimahankkeesta on laadittu varsin perusteellinen yli 100-sivuinen kuulemisasiakirja. Se sisältää tietoa hankkeen sijainnista ja laajuudesta sekä ennakoiduista ympäristövaikutuksista. Asiakirja sisältää tietoa myös siitä, mitä tutkimuksia ja millaisilla menetelmillä jatkossa tullaan tekemään.

Kuulemisasiakirjaa esiteltiin viime torstaina Turussa ja tällä viikolla vastaavat yleisötilaisuudet järjestetään Ahvenanmaalla Maarianhaminassa ja Getassa. Turussa paikalla oli parikymmentä kiinnostunutta, muun muassa tutkijoita ja luonnonsuojelijoita. Kysymyksiäkin Ilmatar Offshoren ja kuulemisasiakirjan laatineen Ramboll Finlandin edustajille esitettiin melkoisesti. Useissa puheenvuorossa kiiteltiin asiakirjaa ja sen selvityksiä.

Keskustelulle asiasta antaa hyvän pohjan kuulemisasiakirjan monipuolisuus ja perusteellisuus. Siinä on selostettu muun muassa lupaprosessia, hankkeen teknistä toteuttamista voimaloiden perustuksista lähtien aina niiden käytöstä poistamiseen, alueen nykytilaa, odotettavissa olevia ympäristömuutoksia vedenpinnan ala- ja yläpuolella sekä mahdollisia vaikutuksia kaloihin, lintuihin, maisemaan, ihmisten terveyteen, ammattikalastukseen ja merenkulkuun.

Hankkeesta voi siis esittää mielipiteensä jokainen, jota se koskee tai kiinnostaa. Tämä ei koske ainoastaan ahvenanmaalaisia, vaan vaikkapa myös kustavilaisilla ja uusikaupunkilaisilla on siihen mahdollisuus. Samoin kunnilla, siis myös Kustavilla ja Uudellakaupungilla. Lausunnot voi toimittaa lupaviranomaisena toimivalle Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiselle. Aikaa on syyskuun 15. päivään asti.

Tuulivoimapuiston toteuttamisaikataulu on melko pitkä ja monivaiheinen. Pelkästään ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-menettely vienee vuoteen 2025, minkä jälkeen asiakirjat toimitetaan lupaviranomaisille.

Hankkeen toteuttamisaikatauluksi on arvioitu kaikkiaan noin kymmenen vuotta, mihin sisältyy lupaprosessin lisäksi suunnittelu ja hankinnat ja lopulta tuulipuiston rakentaminen. Rakentamisen on suunniteltu ajoittuvan 2030-luvun alkuvuosiin.

Isonkarin ulkopuolelle avomerelle suunnitellaan siis myös kalankasvatuslaitoksia. Ne sijoittuisivat Kustavin kunnan vesialueelle vajaat viisi kilometriä Isostakarista länteen. Suunnitelma sisältää kaksi kasvattamoa, pohjoisen ja eteläisen. Ne voidaan toteuttaa molemmat tai vaihtoehtoisesti jompi kumpi. Vuosituotanto vaihtelisi välillä 250–1852 tonnia. Mahdollista on sekin, ettei kumpikaan toteudu.

Hankkeen taustalla on Metsähallitus, joka etsii eri puolilta Suomea sopivia paikkoja kalankasvatukselle. Kustavin hanke valikoitui tarkemman tutkimisen kohteeksi ensimmäisenä. Mikäli se etenee myönteisesti ja saa tarvittavat luvat, Metsähallitus kilpailuttaa kalankasvatuksen käytännön toteuttajan. Kalankasvatushankkeesta kerrottiin yleisölle Kustavissa viime keskiviikkona.

Kaksi hanketta – tuulivoimapuisto ja kalankasvattamot – sijoittuisivat siis toistensa naapureiksi, vaikkakin maakuntarajan eri puolille.

Ne ovat luonnollisesti erillisiä hankkeita, mutta Ramboll Finlandin projektipäällikkö Axel Andersson vastasi kysyttäessä Turussa, että yhteisvaikutuksia arvioitaessa molemmat luonnollisesti otetaan huomioon. Varsinkin, kun Ramboll on tehnyt raportin molemmista: kuulemisasiakirjan tuulivoimaloista ja arviointiselostuksen kalankasvattamoista.

Matti Jussila

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän