Kaverin tai seuran puute suurimpia liikkumisen esteitä – Aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuksia selvitettiin kyselyn avulla

0
Luontoliikuntamahdollisuuksiin sekä lähiliikuntapaikkoihin ja kuntoratoihin kaupungin aikuisväestö on laajalti tyytyväisiä liikunta- ja terveystottumuskyselyn perusteella.

Uudessakaupungissa toteutettiin keväällä aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskysely. Yhteistyössä 13 muun kunnan sekä North Sport Consulting -asiantuntijayrityksen kanssa kyselyyn vastasi 288 henkilöä. Kysely kohdistettiin Uudessakaupungissa sekä asukkaille että kaupungin henkilöstölle.

Kyselyn perusteella kaikista ikäryhmien vastaajista kahdella kolmasosalla sisältyy tavalliseen työviikkoon säännöllistä arkiliikuntaa. Tämä voi olla kävelyä, pyöräilyä, koiran ulkoilutusta tai pihatöitä.

Toinen suosittu liikuntamuoto on kuntoliikunta, jota harrastaa arkisin säännöllisesti yli 60 prosenttia vastaajista. Suosituin ikäryhmä kuntoliikunnalle on yli 65-vuotiaat vastaajat, joista yli 72 prosenttia kertoi säännöllisesti harrastavan esimerkiksi kuntolenkkeilyä kuntosalilla tai ohjatuilla tunneilla.

Noin puolet kaikista ikäryhmien vastaajista kokee aikuisväestön liikuntasuositusten täyttyvän kaikilta osin omalta kohdaltaan.

Suosituksen mukaan kestävyysliikuntaa tulisi viikoittain harrastaa vähintään kaksi ja puolituntia ”reippaasti” tai vähintään tunti ja vartti ”rasittavasti”. Lisäksi pitäisi harrastaa vähintään kaksi kertaa viikossa lihaskuntoon vaikuttavaa liikuntaa.

Alle 35-vuotiaista vastaajista liikunnan harrastamiseen liittyvän kaverin tai seuran puute miellettiin suurimmaksi syyksi, miksi liikuntasuositukset eivät täyty. Näin vastasi 56 prosenttia kyseisen ikäryhmän vastaajista.

Toiseksi yleisimmäksi syyksi mainittiin ajan puute. Tämä oli myös 35–65-vuotiaiden joukossa yleisin syy liikkumattomuudelle.

Merkittävällä osalla kaupungin aikuisväestöä on liian paljon päivittäistä istumista ja liian vähän unta suhteessa suosituksiin. Valtaosa vastaajista käyttää arkipäivänä istumiseen aikaa alle kuusi tuntia. Varsinaista suositusta istumisen määrään liittyen ei ole olemassa, mutta on suositeltavaa pyrkiä välttämään istumista yli seitsemää tuntia päivässä.

Unen määrää on suositeltu aikuisväestölle 7-9 tuntia vuorokaudessa. Vastaajien kohdalla naisilla 7-8 tunnin unet toteutuvat 46 prosentilla ja miehillä 38 prosentilla. Miehistä sen sijaan lähes puolet, eli 47 prosenttia, nukkuu 6-7 tuntia. Naisista samaan tuntimäärään yltää 35 prosenttia.

Kyselyssä selvitettiin myös kaupungin liikuntapalveluiden arviointia. Alle 35-vuotiaat vastaajat ovat keskiarvoa tyytymättömämpiä kunnan liikuntapalveluihin, kun taas yli 65-vuotiaat vastaajat keskiarvoa tyytyväisempiä.

Kyselyn perusteella alle 35-vuotiaat ovat eniten tyytymättömiä kävely- ja pyöräteiden kuntoon, luontoliikuntamahdollisuuksiin ja kaupungin liikuntapalveluihin liittyvään tiedottamiseen.

Huomioitavaa on kuitenkin se, että esimerkiksi 62 prosenttia vastaajista on melko tyytyväisiä kävely- ja pyöräteihin, mutta melko tyytymättömien vastaajien osuus on kuitenkin suhteessa suuri.

Yli 65-vuotiaiden keskuudessa puolestaan tyytyväisyyttä suhteessa muihin vastauksiin keräävät täsmälleen päinvastaiset asiat eli kevyenliikenteenväylät ja luontoliikuntapaikat. Uimahalliin on myös 47 prosenttia yli 65-vuotiaista erittäin tyytyväisiä.

Kyselyssä kaupunkilaiset saivat myös ehdottaa erilaisia kehittämisideoita. Poiminnoista löytyi muun muassa toive piknik-puistosta Kaupunginlahden reunalle, talviuintipaikasta saunalla esimerkiksi Santtiorantaan, tekojääradasta jäähallin taakse hiekkakentälle ja täysimittaisesta keinonurmikentästä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän