Tältä näyttävät Wintterin taideluonnokset – Leikkisiä hahmoja, merta ja valoa

0
Pekka Jylhä: Meri

Uusikaupunkilaiset pääsevät vihdoin näkemään, minkälaista taidetta monitoimijatalo Wintteriin on mahdollisesti tulossa. Kaupunki julkisti torstaina taiteilijoiden toimittamat luonnosehdotukset. Näitä ehdotuksia voi kommentoida kaupungin verkkosivuilla viikon ajan.

Yleisöpalautteiden jälkeen Wintterin taidehankkeen taideryhmä aloittaa työnsä. Sen arviointi valmistuu elokuu-syyskuun vaihteessa. Taidetyöryhmä arvostelee teosluonnokset ohjelmassa määriteltyjen arviointiperusteiden pohjalta.

– Teosluonnoksen taiteellisen laadun tulee tarjota raikas tulokulma Wintteriin. Luonnoksen on oltava oivaltava, kiinnostava ja sen on sovelluttava esteettisesti monitoimijatalo Wintteriin sekä sen arkkitehtuuriin ja miljööseen. Taiteen toivotaan lisäävän monitoimijarakennuksen arvoa ja merkitystä, sivistyspalveluiden erityisasiantuntija Inkeri Parviainen kertoo arviointikriteereistä.

Lisäksi taideteoksen pitää tukea monitoimijatalo Wintterin arvoja, jotka yhteisöllisyys, kohtaaminen ja luovuus. ”Teoksen on kutsuttava kaupunkilaisia kohtaamaan toisiaan ja nauttimaan taide-elämyksistä”, taideohjelmassa määriteltiin.

Työryhmä arvioi teosluonnosta myös sen teknistaloudellisen toteutuksen kannalta sekä miten pitkäaikainen taideteos olisi ja miten sitä pitäisi huoltaa.

Parviainen kertoo, että toteutettavat kaksi taideteosta voidaan valita joko yhden taiteilijan luonnosten joukosta tai kahdelta eri taiteilijalta.

Wintterin taidetyöryhmä tekee ehdotuksen Uudenkaupungin kaupungille toteutettavista teoksista. Taidetyöryhmä esittää lopullista teosvalintaa Uudenkaupungin kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle, joka tekee päätöksen teosvalinnoista arviolta syyskuussa 2023. Suomen Taitelijaseuran suositus on, että lopulliset teokset tilataan taidetyöryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Päätöksen jälkeen valitulla taidetyöryhmällä tai taitelijalla on vielä mahdollisuus jatkaa keskustelua teosluonnosten perustalta ja tehdä täsmennyksiä toteutusvaiheeseen menevistä taideteoksista.

Wintterin taidetyöryhmään kuuluvat ammattikuvataiteilija Sanna Halme , Suomen Taiteilijaseuran nimittämä taiteilijajäsen Jussi Goman , alueellisen vastuumuseon edustajana julkisen taiteen asiantuntija Riina Kotilainen , Wintterin pääsuunnittelija Airi Vesala , Uudenkaupungin kaupungin edustajina liikuntapalveluiden vastaava Taru Joutsa-Huutola , luokanopettaja Hilkka Kelhä-Suomalainen , Wintterin rakennushankkeen projektipäällikkö Marko Kivistö , sivistyspalveluiden erityisasiantuntija Inkeri Parviainen, kulttuurituottaja Joni Pietiläinen , taidekoordinaattori Heini Orell , Frei Zimmer Oy sekä luottamushenkilöt Niina Jokinen, Henri Valmunen, Anniina Kukkula ja Pilvi Marsela.

Luonnosehdotukset:

Pekka Jylhä – Kuunnellaan

Kuunnellaan -teos tuo esille nykyihmisen halua ja mahdollisuutta ottaa maailma haltuun monin eri tavoin kuunnellen musiikkia, tarinoita, podcasteja, ystäviä ja myös hiljaisuutta. Tämä on moderni tapa elää ja inspiroitua, ottaa elämästä kaikki irti. Lähes 5,5 metriä korkea Wintterin etupihalle sijoittuva kuulokkeita kuvaava ilmava veistos toteutetaan laserleikatusta teräksestä ja maalataan siniseksi. Veistoksen alle toteutetaan sininen ympyrän mallinen alusta. Teokseen on mahdollista lisätä ääntä, jolloin kuulokkeista kuuluisi Wintteri monitoimijatalon äänimaailmaa.

Pekka Jylhä – Meri

Uudenkaupungin historiassa merellä on aina ollut iso rooli. Teosehdotuksessa pitkä yhteinen historia kiteytyy yhteen pisaraan, joka on energinen, läpinäkyvä ja jonka muodot ovat jatkuvassa ja harmonisessa liikkeessä valon, varjojen ja ihmisten liikkeiden myötä. Teoksen energisyys kuvaa myös talon sisällä tapahtuvaa toimintaa. Pisara-veistos sijoittuu rakennuksen etupihalle kohoten lähes 5,5 metrin korkeuteen. Teos toteutetaan laserleikatusta teräksestä, joka maalataan siniseksi. Veistoksen alle toteutetaan sininen ympyrän mallinen alusta.

Petri Eskelinen – Kiertoratoja

Kiertoratoja -teos on ikään kuin labyrinttimäinen periskooppirakenne, jossa valo kulkee teoksen raamittamaa reittiä värillisten aukkojen läpi kiertoteitä ja ylikulkusiltoja pitkin kiertävänä heijastuksia synnyttävänä luuppina. Teos kuvaa ajatusta, että elämä ei ole suora juoksurata vaan reitti, joka kaikkien tulee kulkea – lasten ja nuorten vielä etsien suuntaansa, kun taas vanhempia reitit ovat johdattaneet pisteeseen, jossa nyt ovat. Teososat sijoittuvat sekä liikuntahallien aulatilaan että oppimisen ja kasvun aulatilan valokuiluun. Liikuntahallien aulassa rakenteen akryylilevyt ovat turkoosin sinisiä viitaten viereiseen uimahalliin, valokuilussa oransseja viitaten lämpöön ja aurinkoon. Teoksen kehikko valmistetaan teräksestä ja maalataan valkoiseksi.

Heli Ryhänen – Fanfaari

Teosehdotus Fanfaari sijoittuu liikuntahallien aulaan mukaillen suurta konfettitykkiä: ilmassa leijuva suuri torvi on juuri törähtänyt ja siitä lentää erikokoisia palloja. Teoksen torvi töräyttää fanfaarin niin tulijoille, työntekijöille kuin yhteiselle tilallekin: olette tervetulleita, ihan jokainen! Torven muoto viittaa puu- ja vaskipuhaltimiin, mutta muotoa on venytetty ja yksinkertaistettu. Pallojen koko ja värit viittaavat pallopeleistä tuttuihin kori- ja lentopalloihin. Teoksen torvi toteutetaan messingistä. Torvi voidaan laskea alas ja puhaltaa fanfaari esimerkiksi Uudenkaupungin perustamispäivänä. Palloja teoksessa on 21 kuvaten talon monialaista toimintaa ja ne toteutetaan keramiikasta.

Heli Ryhänen – Parviäly

Teosehdotus Parviäly on saanut innoituksensa Uudenkaupungin ympäristössä pesivistä, uhanalaisista vesilinnuista. Teoksen yhdeksän lintua lentävät sekalaisena ryhmänä Wintterin monitoimijatalon oppimisen tiloissa, jossa ne lentävät kerrosten välillä kohti valoaukkoa ja sieltä alaspäin. Yksi linnuista seisoo kaiteella katselemassa muiden lentoa. Teos haluaa nostaa esille tiedon merkitystä, elinympäristömme jatkuvasti pahenevaa lintukatoa ja lajien suojelun tarpeellisuutta. Kaikki linnut ovat värikkäitä, suuremmat niistä valetaan alumiinista, pienemmät valmistetaan keramiikasta ja kaiteelle tai lattialle sijoittuva lintu valetaan pronssiin. Linnut ripustetaan teräsvaijerilla katosta niin, että suuremmat linnut sijoittuvat alaosiin, pienemmät yläosiin.

Petteri Nisunen & Tommi Grönlund – Läpinäkymä

Teosehdotuksen lähtökohtana on monitoimitilan lasijulkisivun läpi aukeava näkymä empiretyylisen puutaloalueen yli sekä se, että sama lasiseinä muodostaa päätteen, kun Winterin monitoimijataloa lähestytään Rauhankatua pitkin. Ehdotus tekee lasijulkisivusta meditatiivisesti muuttuvan kineettisen teoksen. Teos muodostuu monitoimitilan 24 ruutuun jaetun lasijulkisivun jokaiseen ruutuun asennetuista, erikseen ohjattavista moottoroiduista sälekaihtimista. Auringonvaloa heijastavat kaihtimet avautuvat ja sulkeutuvat yksi kerrallaan näennäisen sattumanvaraisesti. Silloin tällöin yksittäiset kaihtimet nousevat kokonaan ylös, paljastaen täysin takana aukeavan näkymän. Kaihtimien avautuminen ja sulkeutuminen tapahtuu hyvin rauhalliseen tahtiin.

Petteri Nisunen & Tommi Grönlund – Sidos

Teosehdotuksen lähtökohtana on luoda talon eri toimintojen ja käyttäjäryhmien välistä yhteishenkeä symboloiva teos. Ehdotuksen toisena lähtökohtana on Uudenkaupungin ruutukaavan mukaan rakennettu empiretyylinen puutaloalue, jonka vieressä uusi Winterin monitoimijatalo sijaitsee. Teos muodostuu kolmesta mutkittelevasta toistensa ympärille kerämäiseksi kuutioksi kiertyneestä lasiputkesta, joiden päät työntyvät ulos kuutiosta sen joka sivuilta. Kaikki kolme noin 70 metriä pitkää lasiputkea on koottu metrin pituisista eri akselin suuntaisista elementeistä, jotka liittyvät toisiinsa suorassa kulmassa. Lasiputkien sisällä kulkee ympärivalaiseva led-nauha läpikuultavassa silikonikuoressa. Led-nauhoja pitkin virtaa kirkkaammin valaistuja kohtia, jotka havainnollistavat teoksen kolmiuloitteisuutta. Teos sijoittuu liikuntahallien pääsisäänkäynnin eteen talon eri käyttäjäryhmien kulkureittien leikkauspisteeseen.

Laura Merz – Flow

Flow on moniosainen teoskokonaisuus, jonka teemana on ilo, luovuus ja yhteisöllisyys. Ehdotus perustuu ajatukselle, että jokainen ihminen on luova ja taide osana arkea parantaa elämänlaatuamme – kaikissa ikävaiheissa. Teosehdotus koostuu graafisesta taiteesta (seinämaalaukset ja mahdolliset muuten integroidut osat, esim. painatukset), veistoksellisuudesta (kolmiulotteiset reliefiosat), toiminnallisesta osuudesta (monitaiteelliset työpajat) sekä mahdollisesta interaktiivisesta ääniosuudesta. Teoksen nimi Flow kuvaa luovuuden virtaa. Rakennuksen seinillä seikkailevat hahmot ovat uppoutuneet luovaan toimintaan – ne urheilevat, tanssahtelevat, musisoivat, keskittyvät, kohtaavat toisiaan ja unelmoivat eri puolilla rakennusta.

Laura Merz – Tanssijat

Teosehdotuksen keskipisteenä ovat uteliaat, leikkisät eläinhahmot. Hahmojen kuvakielen viitteellisyys herättää katsojien oman mielikuvituksen ja stimuloi luovaa ajattelua sekä kuvastaa ilon, leikin ja mielikuvituksen tärkeyttä osana arkeamme. Maalausten hahmoille olennaista on liike ja energia – ne tanssahtelevat tilassa kevyesti niille tarkoin valituissa kohteissa. Teoskokonaisuuden muodostavat seinämaalauksia ja kollaasi- sekä reliefielementtejä yhdistelevät, figuratiiviset eläinhahmot monitoimijatalon useissa kohteissa, toiminnallinen osuus (monitaiteelliset työpajat) sekä mahdollinen interaktiivinen ääniosuus. Teosfragmentteja voi löytyä integroituna yllättäviinkin kohteisiin ja teoksen kuvamaailmaa voidaan hyödyntää esimerkiksi osana opasteita.

Pääset kommentoimaan teoksia täältä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän