Kaupunginhallitus puuttui veronkorotukseen – Talouden sopeutusohjelma nousi 3 miljoonaan euroon

0
Talouden sopeutusohjelmassa yhtenä keinona on keskittää toimintoja Mörneen.

Kaupunginhallitus päätti maanantai-iltana käynnistää talouden sopeutusohjelman laadinnan sekä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio esitti kaupunginhallitukselle talouden sopeuttamisohjelmaa, jonka pohjana kunnan tuloverotuksen korotustarve olisi ollut 0,99 prosenttia. Kaupunginhallitus päätyi lopulta esitykseen, jossa kunnan tuloverotuksen korotustarve on enintään 0,49 prosenttia.

– Kehyksessä oli, että 0,99 veroprosentin noston jälkeen olisi pitänyt tehdä 1,5 miljoonan euron säästöt. Nyt kurottavana on kolme miljoonaa euroa, talousjohtaja Anne Takala kommentoi tuoreeltaan kaupunginhallituksen ratkaisua.

Kaupunginhallitus joutui äänestämään talouden sopeuttamisohjelman käynnistämisestä kolme kertaa. Keskustelun kuluessa Janne Sjölund (sd.) esitti, että pohjaehdotukseen
tehdään seuraava lisäys, että yhteistoimintalain mukaisia yt-neuvotteluita aloitetaan vain yhteistoimintalain 4. pykälän osalta, koska yhteistoimintalain mukaisia tuotannollisia ja taloudellisia perusteita ei pykälän 7 osalta tässä vaiheessa ole.” Merja Koski (sd.) kannatti esitystä.

Seppo Nikula (kok.) teki seuraavan esityksen asian palauttamisesta uuteen valmisteluun: ” Esitän, että yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan lain 7 pykälän 2 momentin mukaisin lähtökohdin, mikä edellyttää asian palauttamista valmisteluun siten, että kaupunginhallitukselle ja edelleen henkilöstöryhmien edustajille esitetään kirjallisen neuvotteluesityksen lisäksi 7 pykälän 2 momentin edellyttämät tiedot ja tavoitteet kirjallisina.”

Johanna Jääskeläinen (ps.) kannatti Nikulan esitystä.

Kaupunginhallitus päätti äänin 6-4 jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun jatkuttua Laura Kontu (kok.) teki seuraavan vastaesityksen: ”Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden sopeuttamisohjelman laadinnan sekä yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa toimintojen/tehtävien mahdollisen uudelleenjärjestelyn suunnittelun aloittamiseksi. Sopeuttamisohjelman ja yhteistoimintaneuvotteluiden pohjana on koko talouden suunnitelmakausi vuosille 2024-2026, jossa kunnan tuloverotuksen korotustarve on enintään 0,49 prosenttia. Sopeuttamisohjelma laaditaan tämän pohjalle ja sopeuttamistoimia etsitään yhteistoimintaneuvotteluissa yhdessä henkilöstön kanssa niin tilojen käytöstä, kiinteistöistä kuin henkilöstömenoistakin.”

 Veli-Matti Virtanen (kesk.) kannatti Kontun esitystä.

Puheenjohtaja Raimo Löfstedt (kok.) totesi, että asian käsittelyn aikana oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, joten oli äänestettävä. Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain Janne Sjölundin ja Laura Kontun tekemät muutosesitykset.

Äänin 5-4, 1 tyhjä, Laura Kontun tekemä esitys eteni seuraavaan äänestykseen pohjaehdotusta vastaan.

Seuraavassa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti äänin 5-4 (1 tyhjä) Laura Kontun ehdotuksen mukaisesti, että ”kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden sopeuttamisohjelman laadinnan sekä yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa toimintojen/tehtävien mahdollisen uudelleenjärjestelyn suunnittelun aloittamiseksi. Sopeuttamisohjelman ja yhteistoimintaneuvotteluiden pohjana on koko talouden suunnitelmakausi vuosille 2024-2026, jossa kunnan tuloverotuksen korotustarve on enintään 0,49 prosenttia. Sopeuttamisohjelma laaditaan tämän pohjalle ja sopeuttamistoimia etsitään yhteistoimintaneuvotteluissa yhdessä henkilöstön kanssa niin tilojen käytöstä, kiinteistöistä kuin henkilöstömenoistakin”.

Janne Sjölund, Merja Koski, Kari Koski (sd.), Li Grönlund (vas.) ja Seppo Nikula (kok.) jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Seppo Nikula esitti eriävälle mielipiteelle perusteluksi, että kumpikaan ehdotus ei ole riittävä eikä siten yhteistoimintalain mukainen.

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän