Koulukyydeille ja sisäiselle liikenteelle lisämäärärahat – Kutsuohjattu liikenne käynnistymässä uudelleen

0
Joukkoliikenteen vuoroja on kaupungissa muokattu niin, että ne palvelevat jatkossa sekä koululaisia että työmatkalaisia.

Kaupungin joukkoliikennettä on muokattu tämän syksyn aikana. Linja-autoreittejä ja -vuoroja on suunniteltu uudelleen siten, että kouluja palvelevien reittien ja vuorojen lisäksi reitit kulkevat useammin asunto- ja työpaikka-alueiden läpi.

Kilpailutuksen yhteydessä kaupunki on pyytänyt optiona tuntihintaa myös Ukikyyti-tyyppisestä kutsuohjatusta liikenteestä, jota liikennöidään rajoitetusti arkisin. Kalustona käytetään samoja kulkuneuvoja ja kuljettajia, kuin koulukyydeissäkin, mutta ajankohdat sijoittuisivat koulukyytien väleihin. Tätä kaikkea varten kaupunginvaltuustolta pyydettiin lisämäärärahoja maanantain kokouksessa.

Kaupunginhallitus päätti jo aiemmin tilata Kalannin, Pyhämaan ja Taivassalon suunnan ostoliikenteen lukuvuosiksi 2023–2024 ja 2024–2025 sekä 2025–2026 LS-Liikennelinjoilta siten, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta päivää kohden on 3 976 euroa. Palveluntuottajana on LS-Liikennelinjat Oy.

Päiväkohtaisesta kokonaishinnasta vähennetään kaupungille jäävät lipputulot. Kaupunginhallitus antoi luvan liikenteen käynnistämiselle ennen valtuuston käsittelyä eli kyydit käynnistyivät koulujen alkaessa elokuussa.

Kaupunkisuunnittelu pyysi maanantain valtuustossa 110 000 euron lisämäärärahaa, josta joukkoliikenteeseen kuluisi 95 000 euroa ja ´kutsuohjattuun palveluliikenteeseen 15 000 euroa. Lisämäärärahapyynnössä on jo huomioitu kaupungin mahdollisesti saamat lipputulot. Lisämäärärahan syyksi kerrottiin liikennöitsijän kulut ja polttoaineiden kohonneet hinnat.

– Tähän asti kyydeissä on kulkenut lähinnä koululaisia, mutta pyrimme siihen, että meillä olisi myös kaupungin sisäistä joukkoliikennettä. Nyt mietityt vuorot palvelevat siis koulukyytejä käyttäviä noin 350 koululaista, mutta myös muita, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén kuvaili.

Esimerkiksi Pyhämaan ja kaupungin väliä kulkevaa reittiä on suunniteltu siten, että se palvelisi myös työmatkaliikennettä.

– Reitti kulkee täällä päässä Pajalan läpi ja sairaalalle, mutta osa reiteistä kulkee myös Janhuan ja Pietolan kautta, Arvela-Hellén kertoi.

Lokalahden suunnan bussilinjaa on jatkettu Taivassaloon saakka, jotta sieltä olisi mahdollista kulkea Uuteenkaupunkiin esimerkiksi lukioon tai sairaalalle. Taivassalon kunta osallistuu liikennöinnin kustannuksiin 15 000 eurolla vuodessa.

– Kilpailutuksessa mainittu kutsuliikennepalvelu tarkoittaa sitä, että jos joukkoliikenteen pienlinja-auto on käyttämättä ja kuljettaja odottaa seuraavan vuoron lähtöä, voisi se palvella keskustan alueella kutsuliikenteenä. Sitä ei ole vielä käynnistetty, koska haluamme ensin saada koululaisten vuorot toimimaan, Arvela-Hellén lisäsi.

Kutsuliikenne käynnistyy arviolta lokakuussa, mutta paljon on kiinni siitä, jääkö joukkoliikenteen vuorojen väliin tarpeeksi ilmaa vai ei.

– Selvitämme tällä hetkellä kutsuliikenteen aikatauluja, olisiko palvelua tarjolla esimerkiksi kello 9–12 tai 9–14, mutta se selviää lähipäivien aikana, Arvela-Hellén totesi.

Kaupunginarkkitehti on keskustellut Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan kanssa ja Arvela-Hellénin mukaan nyt näyttäisi siltä, että kutsukyyti Sakunkulmaan päättyisi vuoden vaihteessa.

– Siksi tämä meillä alkava kutsukyyti korvaisi osittain myös sitä, hän lisäsi.

Maanantain valtuuston kokouksessa joukkoliikenne ja sen mukana kilpailutettu kutsukyyti herättivät jonkin verran keskustelua. Kysymyksiä esitettiin muun muassa koululaisten matkojen pituudesta ja ajallisesta kestosta sekä koulupäivien aikatauluista. Esiin nousi myös se, miksi kaupunkisuunnittelu oli käyttänyt reittien suunnitteluun ulkopuolista konsulttia, jos paras tieto-taito alueesta on kuitenkin kaupungilla itsellään.

Valtuutetut pohtivat myös sitä, olisiko mahdollista tehdä vain yhden vuoden sopimus tai voisiko kutsukyydin tai joukkoliikenteen erottaa toisistaan. Mitä tapahtuisi, jos määrärahaa ei myönnettäisikään?

– Nämä on nyt kilpailutettu näin. Jos sopimuksesta tehdään lyhyempi tai pudotetaan toinen palvelu pois, olisi käytävä uudet neuvottelut ja hinta olisi erilainen. Jos määrärahaa ei myönnettäisi, sitten oppilaat eivät kulkisi kouluun, koska vuorot eivät kulkisi. Korvaisimme myös liikennöitsijän kustannukset tähän asti, Arvela-Hellén vastasi.

Valtuusto piti neuvottelutauon, jonka jälkeen keskustelu jatkui. Seppo Nikula (kok.) ehdotti, että kutsukyytioptio jätettäisiin käyttämättä. Hänen esitystään kannatti Jari Valkonen (ps.). Jaana Reijonsaari-Korsman (sd.) huomautti, että valtuusto käsitteli ainoastaan määrärahapyyntöä, eikä asialistalla olevan pykälän muuta sisältöä.

– Perun äskeisen, mutta esitän, että tälle myönnetään lisämäärärahana 80 000 euroa, Nikula korjasi.

Valkonen kannatti jälleen Nikulan ehdotusta. Valtuuston puheenjohtaja Mauri Kontu (kesk.) totesi, että asiasta piti äänestää, joten alkuperäisen pyydetyn 110 000 euron määrärahan myöntämistä kannattavat äänestivät jaa ja Nikulan ja Valkosen 80 000 euron myöntämisen kannalla olevat äänestivät ei.

Äänin 34–9 kaupunginvaltuusto päätti myöntää 110 000 euron lisämäärärahan joukkoliikenteen budjettiin. Nikulan ja Valkosen lisäksi pienemmän määrärahan kannalla olivat Sami Virtanen (ps.), Seppo Laine (kok.), Esa Aaltonen (ps.), Petri Marttila (ps.), Eero Hento (valtuustoryhmä Saastamoinen-Hento), Mika Toivonen (ps.) ja Jani Vaitiniemi (ps.).

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän