Henkilöstön vähennystarve jopa 50 ja Cruselli mukaan toimitilaselvitykseen – Kaupunginhallitukselle uusi esitys talouden sopeuttamisesta

0
Uudessa esityksessä nostetaan yhtenä esimerkkinä kulttuurikeskus Cruselli, jonka kustannukset ovat korkeat, ja joka pitäisi ottaa mukaan toimitilaselvitykseen.

Kaupunginhallitus saa eteensä maanantaina uuden esityksen kaupungin talouden sopeuttamisohjelmasta sekä yt-neuvotteluiden käynnistämisestä. Esityksen pohjana on kaupunginhallituksen viime kokouksessa tekemä ratkaisu, että tuloveronkorotus on enintään 0,49 prosenttiyksikköä. Alun perin esitys oli 0,99.

Uudessa esityksessä todetaan, että talouden tasapainottaminen tällä veronkorotuksella voisi alustavien kartoitusten mukaan tarkoittaa irtisanomisten ja osa-aikaistamisten kohdentumista enintään 50 kaupungin työntekijään. Viime esityksessä henkilömääränä oli enintään yhdeksän. Esityksessä todetaan, että neuvotteluissa pyritään löytämään ratkaisuja, joiden avulla mahdollisten irtisanomisten, osa-aikaistamisten ja lomauttamisten määrä olisi kuitenkin arvioitua pienempi. Työnantajan harkitsemat toimenpiteet täsmentyvät yhteistoimintamenettelyn edetessä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.9. talouden sopeuttamisohjelman laadinnan ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. 0,49 prosenttiyksikön korotus tuloveroon kasvattaa kaupungin talouden sopeuttamistarpeen noin 3 miljoonaan euroon. Sopeuttamisohjelmassa tullaan kartoittamaan muun muassa tilankäytön tehostamista tai toimitiloista luopumista, tulojen kasvattamista, toiminnan uudelleen organisointia sekä palvelujen/palveluverkon supistamista tai palvelujen ulkoistamista. Esityksessä todetaan, että esimerkiksi kulttuurikeskus Crusellin ylläpitokustannukset ovat korkeat ja myös Raatihuone on toinen esimerkki kiinteistöstä, josta luopumisen mahdollisuuksia tulee selvittää osana toimitilaselvitystä.

Kaupungin on työnantajana kuitenkin varauduttava siihen, että edellä mainitut sopeuttamistoimet eivät ole riittäviä ja siksi on mietittävä myös keinoja, jotka vähentäisivät henkilöstökustannuksia samanaikaisesti muiden menojen kanssa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän