Kaupunki yhtiöittämässä kaikki kiinteistönsä – Varhan kanssa uudet vuokraneuvottelut ja muiden kiinteistöjen myyntiä tarkastellaan

0
Kaupungin kiinteistöselvityksessä todetaan muun muassa, että virastotalo Mörnen tyhjiä tiloja on tarkoitus hyödyntää aiempaa enemmän.

Uudenkaupungin tarkastuslautakunnalle esiteltiin tällä viikolla kaupungin kiinteistöistä tehtyä selvitystä. Selvityksessä käydään läpi kaupungin omistamat, mahdollisesti myytävät, ulosvuokrattavat ja purettavat kiinteistöt.

– Tarkoituksena on yhtiöittää kaikki kaupungin omistamat olennaiset kiinteistöt, esimerkiksi koulut, päiväkodit ja hallintorakennukset, mutta eihän tämä tietenkään esimerkiksi Myllymäen myllyjä koske, kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo.

Käytännössä yhtiöittäminen tarkoittaa sitä, että sen jälkeen kustannukset kiinteistöjen ylläpidosta peritään käyttäjiltä ja pääoma saa korkoa.

– Yhtiöittäminen on siis kiinteistöjen hallinnointimalli, jossa jokainen käyttäjä maksaa kiinteistöstä sisäisen tai ulkoisen vuokran kautta, Nikkari selventää.

Kaupunki valmistautuu seuraavien vuosien aikana muun muassa uusiin vuokrasopimusneuvotteluihin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) kanssa.

– Asetamme Varhan yhä vuokraamille kiinteistöille selkeät neuvottelutavoitteet vuokrasopimusten pituudesta, pääomavuokran tasosta, investointien käsittelystä, ylläpidon vastuunjaosta ja ylläpitovuokran määräytymisen perusteista, Nikkari listaa.

Nikkarin mukaan kaupunki aikoo myös vaihtoehtoisesti neuvotella kohteiden myymisestä Varhalle. Varha vuokraa kaupungilta kymmenen kiinteistöä sekä yksittäisiä huonetiloja. Tällä hetkellä Varha maksaa kaupungille noin 140 000 euron kuukausivuokraa.

Viime vuonna neuvotellut vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun tai optiota käytettäessä 2026 loppuun. Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja ne tarkastetaan vuosittain.

– Selvityksen tarkoituksena on myös tunnistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä sekä pelastuslaitosten toimintaverkosta poistuvat kohteet, Nikkari muotoilee.

Nikkari puhuu kiinteistöselvityksen siirtymäkaudesta, jolla hän tarkoittaa Varhalle vuokrattujen kiinteistöjen sopimusten pituutta. Siirtymäkauden jälkeiselle ajalle kaupungissa laaditaan suunnitelma kiinteistöjen kehittämisestä, purkamisesta ja näiden taloudellisiin vaikutuksiin varautumisesta.

– Tämän siirtymän aikana Varhalle vuokrattaviin investoitaviin kohteisiin on neuvoteltava pitkät vuokrasopimukset jo investoimisen yhteydessä, Nikkari huomauttaa.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan Suomen kaikkien kuntien on kolmen vuoden sisään yhtiöitettävä kaikki hyvinvointialueelle vuokratut tilat. Tämän hetken tietojen mukaan yhtiöittäminen olisi tehtävä viimeistään vuoden 2026 aikana.

– Uskon, että tämän takia kaikkien kuntien omistamien muidenkin kiinteistöjen yhtiöittäminen tulee nykyistä yleisemmäksi, Nikkari lisää.

Valtioneuvostossa pohditaan parhaillaan sitä, että yhtiöitettävät sote- ja pelastuslaitoskiinteistöt mahdollisesti vapautettaisiin varainsiirtoverosta.

– Tätä siis suunnitellaan parhaillaan, joten asian kanssa ei kannata hötkyillä, Nikkari huomauttaa.

Kaupunki voi myydä kiinteistöjä niiltä osin, kuin kohteisiin on onnistuttu neuvottelemaan pitkiä ja kaupungille taloudellisesti kannattavia vuokrasopimuksia.

– Tämä voisi tarkoittaa kaikkia kaupungin ulos vuokraamia kiinteistöjä. Nykyisessä taloustilanteessa on epätodennäköistä, että joku pääomasijoittaja olisi kuitenkaan kiinnostunut, Nikkari lisää.

Esimerkiksi Alisellakadulla sijaitseva Esko-Holvin kiinteistö on Nikkarin mukaan jatkuvassa myynnissä Catella-kiinteistöpalvelussa. Myös Mörnen vieressä sijaitsevan ulosottoviraston kiinteistön myyntiä harkitaan.

– Joudumme talouden seuraavien vuosien sopeuttamistarpeen takia selvittämään kaikki mahdolliset myytävät kiinteistöt ja kasvattamaan muidenkin kiinteistöjen käyttöastetta, Nikkari lisää.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän