Myös työperäinen maahanmuuttaja tarvitsee kotouttamista – Maakuntaliitolta lausunto ministeriölle

0

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta on pyydetty lausuntoa kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin esitetyistä muutoksista.

Hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että kotoutumisen edistämisestä kunnalle ja hyvinvointialueille maksettavan laskennallisen korvauksen maksuaikaa tulisi lyhentää nykyisin kolme vuotta maksettavasta korvauksesta kahteen vuoteen ja nykyisin neljä vuotta maksettavasta korvauksesta kolmeen vuoteen. Esityksen tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneen omaa vastuuta kotoutumisestaan sekä käytännön asioiden hoitamisesta.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025 ja muutokset alkavat vaikuttaa täysimääräisesti vuosina 2026–2027.

Varsinais-Suomen liitto toteaa lakiehdotuksen perustavoitteiden, kuten maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamisen ja tehostumisen, olevan perusteltuja. Liitto toteaa myös, että säästötavoitteet ja kannustinajattelu maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi ovat kannatettavia ja tarpeellisia. Lausunnossaan liitto toteaa, että on kuitenkin tarpeen kiinnittää huomiota siihen, että säästöt varsinaisen kotoutumislainsäädännön piirissä voivat näkyä kustannusten kasvuna myöhemmin yleisen palvelujärjestelmän piirissä sekä heikentää erityisesti pienempien kuntien toimintaedellytyksiä kotoutumistyössä.

Hallitusohjelman mukaisesti eri säästöjen ohella kohdistetaan kotoutumislain kattavan toiminnan ulkopuolelta 5 miljoonan euron lisätuki kunnille maahanmuuttajaäitien aseman parantamiseen. Tätä voidaan pitää hyvin perusteltuna ja helpottanee maahanmuuttajaperheiden elämisen edellytyksiä.

Varsinais-Suomen liitto kiinnittää samalla myös huomiota maahanmuuttajien koulutuksen määrärahojen kokonaisriittävyyteen- ja jatkuvuuteen. Varsinais-Suomen liitto korostaa lisäksi toimivan kotoutumisprosessin tärkeyttä niin työperäisen maahanmuuton kuin henkilötason syrjäytymisen ehkäisyn sekä erityisesti yhteiskunnan turvallisuuden näkökulmasta.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän