Terveyskeskuskäynti on usein asiantuntijahoitajalle – Varhassa on otettu käyttöön uusia toimintatapoja

0
Palvelualuepäälliköt Maria Silver, Susanna Niemi ja Kirsi Routi-Pitkänen esittelivät hyvinvointialueen toimintaa syysmarkkinoilla. Varha-lyhenne tunnettiin hyvin, mutta kaikkia Varhan palveluita markkinakävijät eivät tienneet.

Kun potilas varaa aikaa lääkärille, hänelle saattaa olla yllätys, että aika annetaankin sairaanhoitajalle.

– Meillä on sote-keskuksessa tehty toimintatapojen muutoksia, joista tämä on yksi, sote-aluepäällikkö Susanna Niemi kertoo.

Terveyskeskuksissa on otettu käyttöön asiantuntijahoitajat. Heitä työskentelee erityisesti kiirevastaanotoissa. Asiantuntijahoitajat ottavat vastaan potilaan lääkärin sijasta. Hoitaja konsultoi lääkäriä tai lähettää tarvittaessa potilaan edelleen lääkärin vastaanotolle.

– Tämä on hoitotyön osaamisen arvostamista. Meillä on hyvin ammattitaitoisia hoitajia, joiden työnkuvaa on muokattu. Kun hoitotakuu on tiukka ja tulee yhä tiukemmaksi, hoitajia on kuitenkin enemmän kuin lääkäreitä, Niemi sanoo.

Toimintamalli on uusi Vakka-Suomessa, mutta se on ollut käytössä jo aiemmin perusturvakuntayhtymä Akselin alueella eli Mynämäessä, Nousiaisissa ja Maskussa. Niemen mukaan malli on toiminut hyvin ja myös Vakka-Suomessa asiakkailta on tullut myönteistä palautetta.

– Asiakkaat ovat kokeneet, että heidät otetaan hyvin huomioon, Niemi kehuu hoitajatyötä.

Hoitajien vastaanottoaika on pidempi kuin lääkäreillä. He ehtivät paneutua potilaan taustatietoihin paremmin. Ammattitaitoinen hoitaja osaa myös hyvin arvioida, milloin lääkärin tutkimus on paikallaan. Myös lääkereseptit lääkäri hoitaa. Toimintamalli on tuttu erikoissairaanhoidon puolelta, jossa vuodeosastoilla hoitajat tarkkailevat potilaitten vointia ja tarvittaessa kutsuvat lääkärin paikalle.

Niemi on tyytyväinen, että uusi toimintamalli on saatu onnistuneesti otettua käyttöön Vakka-Suomessa, vaikka hoitajapula oli kesällä tuntuva.

– Siitä pitää kiittää henkilöstöä, he ovat innostuneita uudistamaan toimintaa.

Vastaavia toimintatavan muutoksia viedään läpi Varhan alueella joka puolella ja eri palveluissa. Ikääntyneiden palvelualuepäällikkö Kirsi Routi-Pitkänen kertoo, miten esimerkiksi ikääntyneille tarkoitettua arvioinnin ja kuntoutuksen toimintamallia on Varhassa kehitetty kuluvan vuoden aikana. Kehittämistyön taustalla on Uudenkaupungin malli. Tavoitteena on, että toimintamallin mukaista toimintaa laajennettaisiin tulevien vuosien aikana Varhan jokaiselle alueelle.

– Joka alueelle tulisi yksi Kuunaria vastaava kuntoutusyksikkö, ei ehkä Kuunarin nimellä, mutta saman mallin mukaan. Olen tietenkin tavattoman ylpeä, että malli tulee täältä meiltä, hän toteaa.

Vakka-Suomi taas on saanut Varhan myötä gerontologista sosiaalityötä, jota tällä alueella ei ole aiemmin ollut.

– Siitä olemme erityisen iloisia, Routi-Pitkänen sanoo. Vakka-Suomessa on ikääntyneiden palveluissa tyytyväisyyttä myös siitä, että pienellä paikkakunnalla yksin työskennelleet esimiehet ovat saaneet kollegiaalista tukea toisistaan. Se lisää työtyytyväisyyttä ja jaksamista.

Etäpalveluita otetaan käyttöön myös ikääntyneiden palveluissa yhä enemmän. Routi-Pitkänen sanoo, että niitä on turha pelätä.

– Niiden avulla voidaan esimerkiksi lääkkeiden otto hoitaa valvotusti niin, ettei aina työntekijän tarvitse olla paikalla.

Sosiaalipalveluiden puolella suurin muutos Vakka-Suomessa on ollut sosiaalityön erikoituminen. Kun aiemmin pienessä kunnassa yksi sosiaalityöntekijä hoiti sosiaalipalvelut vauvasta vaariin, nyt sosiaalityöntekijä erikoistuu esimerkiksi lapsiperheisiin.

– Lastensuojeluun on tullut myös tiukennuksia. Valvira ja AVI eivät hyväksy, että lastensuojelussa käytetään vuokratyövoimaa. Myös sijaisilta vaaditaan enemmän, palvelualuepäällikkö Maria Silver kertoo.

Sosiaalityön erikoistumisessa on se hyvä puoli, että sosiaalityöntekijät tuntevat paremmin juuri asiakkaitaan koskevat lakipykälät ja asiat.

Palvelualuepäälliköt olivat viikonloppuna Uudenkaupungin syysmarkkinoilla esittelemässä Varhan toimintaa. Markkinoilla huomasi, että ihmisillä on huolta siitä, miten sote-palvelut nyt ja jatkossa toimivat.

– Meidän viesti on, että koko ajan palvelut toimivat. Asiakkaan kannalta tilanne on jopa helpompi, kun esimerkiksi ikääntyneiden palveluissa on yksi neuvontanumero. Siihen kun soittaa, saa tietoa kaikista ikääntyneiden palveluista, Routi-Pitkänen korostaa.

Sote-ammattilaisista jatkuva pula

Teija Uitto

Sote-alan työvoimapula ei ole kadonnut mihinkään. Sote-aluepäällikkö Susanna Niemi arvioi, että osaajapula on samaa luokkaa kuin Varhan aloittaessa.

– Henkilöstötilanne on koko ajan aaltoliikettä. Kun johonkin saadaan työntekijä, niin toiseen paikkaan pitää rekrytoida, sosiaalipalveluiden aluepäällikkö Maria Silver kuvailee.

Silver kertoo, että Vakka-Suomeen sosiaalipalveluihin rekrytoidaan työntekijöitä, jotka ovat valmiita liikkumaan. Sosiaalityöntekijöiden työkenttänä on koko alue 1, eli Vakka-Suomi sekä Mynämäki, Nousiainen ja Masku.

– Se tarkoittaa, että työntekijällä pitää olla myös auto.

Niemi kertoo, että Uudessakaupungissa oli kesällä hoitajista kova pula, Laitilassa taas kiusasi lääkärivaje. Täyttämättömiä virkoja on koko ajan.

– Tilanne muuttuu koko ajan. Ihmisiä lähtee perhevapaille ja lääkäreitä erikoistumaan. Meillä on jatkuvasti määräaikaisia sijaisia.

Ikääntyneiden palveluiden aluepäällikkö Kirsi Routi-Pitkänen on tyytyväinen, että hallitusohjelmaan sisältyy palveluasumisen 0,7:n henkilöstömitoituksen lykkääminen.

– Sen piti tulla voimaan jo tänä vuonna joulukuussa, hallitusohjelman mukaan uusi henkilöstömitoitus tulisi voimaan vasta vuoden 2028 alusta. Mitoituksen tiukentumisen on pakko siirtyä, kun meillä ei kerta kaikkiaan ole riittävästi koulutettua henkilöstöä saatavilla.

Varha vastaa työntekijäpulaan resurssipoolilla. Työntekijöitä palkataan resurssipooliin, jonka työntekijät ovat valmiita siirtymään aina sinne, missä kipeimmin tarvitaan tekijää.

– Tämä on parannus verrattuna entiseen. Kun aiemmin joku sairastui pienessä yksikössä, niin sitten ei ollut ketään. Nyt joku tulee tilalle, Silver vertaa.

Niemi sanoo, että monta asiaa on saatu eteenpäin jo tänä vuonna.

Varhassa valmistellaan parhaillaan palvelustrategiaa ja uutta palveluverkkoa.

– Meiltäkin on pyydetty lausuntoa. Tällä alueella tärkeää on saavutettavuus, kun joka paikkaan ei ole julkista liikennettä, Silver sanoo.

Tulevasta palveluverkosta aluepäälliköt eivät voi sanoa mitään:

– Asia on keskeneräinen. Emme tiedä, minkälaisia päätöksiä syntyy, Niemi sanoo.

– Meitäkin kiinnostaa nähdä, minkälainen palveluverkosta tulee, Routi-Pitkänen toteaa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän