Varhan kyselyyn 5 892 vastausta – Palvelustrategiasta päätös joulukuussa

0
Aluehallitus käsittelee palvelustrategiaa marraskuussa, ja aluevaltuuston on tarkoitus päättää palvelustrategiasta joulukuussa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) järjesti kaikille avoimen, palvelustrategiaan liittyvän kyselyn alueen asukkaille syyskuussa. Vastauksia saapui määräaikaan mennessä 5 892. Määrä ylitti Varhan odotukset. Kysely oli avoinna 11.9. – 5.10.

Kaikki vastaukset on nyt analysoitu ja niitä hyödynnetään laajasti Varhan palvelujen kehittämisessä. Palveluja uudistetaan pitkäjänteisesti ja osana Varhan strategian toimeenpano-ohjelmaa.

– Onnistuimme keräämään laajan aineiston varsinaissuomalaisten mielipiteitä tulevasta palvelustrategiasta ja saadun palautteen pohjalta on hyvä jatkaa lopullisen linjausten tekoon, toteaa Varhan järjestämisjohtaja Antti Parpo.

Asukaskyselyn rinnalla palvelustrategia on ollut lausuntokierroksella laajasti eri tahoilla. Varhan alueen kunnat ovat käsitelleet lausunnot kunnanhallituksien kokouksissa syys-lokakuun aikana.

Ulkoisista sidosryhmistä muun muassa Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen yrittäjät ry sekä kahdeksan sosiaali- ja terveysalan järjestöä ovat ottaneet kantaa luonnokseen lausunnollaan syksyn aikana.

Asukkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että palveluita olisi saatavilla myös muualla kuin suurissa asutuskeskuksissa.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, erityisesti koskien ennaltaehkäiseviä palveluita, tulee tuottaa matalan kynnyksen lähipalveluna.

Kotiin tarjottavat, sähköiset ja liikkuvat palvelut voisivat mainiosti täydentää ja jopa korvata perinteisiä lähipalveluita, mutta niiden olisi oltava asiakkaiden saatavissa ennen kuin perinteisiä lähipalveluita karsitaan tai lopetetaan.

Tulevia palveluverkkoja suunniteltaessa kunnat korostavat yhteistyön merkitystä ja kuntien kuulemista ajoissa, koska kuntien vastuulla on muun muassa maankäyttöön ja liikenteeseen sekä liikkumiseen liittyvät tehtävät.

Yritykset ja järjestöt painottivat lausunnoissaan palvelujen järjestämistä ja tuottamista aidossa yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa, kustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä vaikuttavien mittareiden tärkeyttä.

Lisäksi painotettiin markkinavuoropuhelua kilpailutuksissa ja sitä, että myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin.

Aluehallitus käsittelee palvelustrategiaa marraskuussa, ja aluevaltuuston on tarkoitus päättää palvelustrategiasta joulukuussa. Tämän jälkeen alkaa mittava palveluiden uudistamista koskeva suunnittelu, jonka yhtenä osa-alueena on palveluverkkoa koskevat päätökset.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän