Varhan säästötavoite kasvoi– Karsittavaakaikkiaan 270 miljoonaa euroa

0
Hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikainen kertoi, että vuoden 2024 aikana tulee etsiä mittavia lisäkustannussäästöjä jo aiemmin sovitun 56 miljoonan euron lisäksi.

Hyvinvointialueen on taloustilanne on edelleen tiukentunut. Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen selvitteli taloustilannetta aluevaltuustolle keskiviikon kokouksessa.

Valtiovarainministeriö julkaisi tiistaina valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen pohjautuvia hyvinvointialueiden päivitettyjä rahoituslaskelmia. Valtiovarainministeriön laskelmien perusteella Varhalle tuleva rahoitus laskee aiemmista rahoitustiedoista vuosina 2023-2026 arviolta yhteensä 90 miljoona euroa.

– Meillä on rakenteelliset uudistukset tekemättä, joten olemme paremmassa asemassa kuin ne hyvinvointialueet, joilla uudistukset on jo tehty, Martikainen totesi.

Vuoden 2024 aikana tulee etsiä mittavia lisäkustannussäästöjä jo aiemmin sovitun 56 miljoonan euron lisäksi. Tuoreimpien lukujen mukaan Varhan tulee löytää 270 miljoonan euron säästöt vuoden 2026 loppuun mennessä. Muuttunut rahoituspohja tullaan huomioimaan vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmissa.

Aluevaltuusto päätti toukokuussa käynnistää lisälainanottovaltuuden hakumenettelyn vuosien 2024 – 2027 investointisuunnitelman toteuttamiseksi. Valtiovarainministeriölle jätettiin hakemus lainanottovaltuuden muuttamisesta.

Neuvottelujen päätteeksi ministeriöiden viranhaltijoista ja Varhan ylimmästä johdosta muodostuneen valmisteluryhmän päätösehdotus annettiin 22.9. Valtiovarainministeriö esittää, että valtioneuvosto myöntäisi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2024 lainanottovaltuudeksi 179 335 000 euroa. Pelastuslaitoksen osuus investoinneista on 16,8 miljoonaa.

Lainanottovaltuuden muuttamiselle asetettiin työryhmässä ehtoja. Lainanottovaltuutta on mahdollista käyttää ainoastaan välttämättömiin investointeihin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin. Lainanottovaltuutta saa käyttää vain hankkeisiin esitetyt määrät. Valtiovarainministeriö edellyttää myös, että Varha laatii ja toimittaa marraskuun puoliväliin mennessä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, joka varmistaa hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn pitkällä aikavälillä ja turvaa lakisääteiset palvelut.

Ohjelman pitää sisältää palvelujen tuottavuutta parantavat toimenpiteet ja niiden mitattavissa olevat taloudelliset vaikutukset. Valtiovarainministeriö voi hylätä ohjelman tai edellyttää ohjelman täydentämistä, jos on ilmeistä, että toimenpiteet eivät ole riittäviä lainanhoitokyvyn varmistamiseksi.

Hyvinvointialueen tulee laatia talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2024–2026 siten, että se on hyvinvointialueesta annetun lain mukaan tasapainossa ilman hyvinvointialueen lisärahoitusta. Lainanottovaltuuden ja taloussuunnitelman tasapainovaatimuksen edellyttämä muutosohjelma on aiempien linjausten mukaisesti tarkoitus käsitellä osana hyvinvointialueen talousarvion ja -suunnitelman 2024-2026 hyväksymisprosessia.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän