Aluehallitus supisti säästötavoitetta–270 miljoonaa putosi 230 miljoonaan

0
Varhan työntekijöitä Hyvinvointia Yhdessä -tapahtumassa messukeskuksessa viime toukokuussa.

Varha

Varhan aluehallituksen enemmistö teki äänestysten jälkeen talouden tasapainotussuunnitelmaan useita muutoksia ja muutti suunnitelman nimeksi Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma 2024–2026.

Tasapainotustavoitteeksi aluehallitus asetti 270 miljoonan sijaan 230 miljoonaa. Muutosesitystä kannattivat hallituksessa Sdp, keskusta ja Vasemmistoliitto.

Hyvinvointialueiden talouden ja investointien vahva valtionohjaus asettaa hyvinvointialueille tiukat velvoitteet huolehtia taloutensa tasapainosta. Varhan viranhaltijoiden valmistelemassa toiminnan uudistamisessa ja talouden tasapainottamistyössä tavoiteltiin 270 miljoonan euron kustannuskehitystä hillitseviä toimenpiteitä vuosien 2024–2026 aikana.

Aluehallituksen hyväksymä suunnitelma kasvattaa entisestään 2024 talousarvion alijäämäisyyttä ja vaikuttaa suunnittelukausien 2025-2026 valmisteluun.

Talouden sopeuttamisohjelma on edellytys sille, että Varha voi käyttää lainanottovaltuutta vuonna 2024. Alustavien arvioiden mukaan taloutta ei muutetulla ohjelmalla saada tasapainoon vuoteen 2026 ja siten valmistelua jatketaan. Ohjelman hyväksyy aluevaltuusto.

Aluehallituksen muutettuun esitykseen kirjattiin, että hyvinvointialueen edunvalvontatavoitteena on sen lakisääteisten tehtävien turvaamiseksi vaikuttaa hyvinvointialueiden rahoituslakiin siten, että talouden tasapainottamiselle tulee saada enemmän aikaa ja hyvinvointialueindeksiä tulee muuttaa siten, että se ottaa paremmin huomioon hyvinvointialueiden toiminnasta aiheutuvat kustannusmuutokset.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2023 kolmas osavuosikatsaus ei tuonut tiistaina kokoontuneelle aluehallitukselle yllätyksiä. Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 121,4 miljoonaa euroa.

Koska tilikausi on hyvinvointialueen ensimmäinen järjestämisvastuunalainen toimintavuosi eikä historiatietoa ole käytettävissä, tulosennusteen laatimiseen liittyy normaalia suurempi virhemarginaali.

Aluehallitus on käsitellyt kokouksissaan 12.9. ja 26.9. toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Tuolloin päätettiin välittömästi kustannusten kasvua pysäyttävien toimenpiteiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi päätettiin, että pidemmän aikavälin taloutta tasapainottavat toimenpiteet sisällytetään talousarvioon ja -suunnitelmaan 2024-2026. Tämän vuoksi osavuosikatsauksen perusteella ei esitetä käynnistettäväksi lisätoimenpiteitä.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialueen palvelustrategian hyväksymistä. Palvelustrategiaan tehtiin joitakin tarkennuksia. Palvelustrategian lähtökohtana on kuvata, miten palvelut toimivat asiakkaiden näkökulmasta.

 

Näin Varha lupaa asiakkaille

Aluevaltuusto päättää palvelustrategiasta. Strategiassa määritellään myös palvelulupaukset asiakkaille.

Varhan palvelulupaukset ovat:

Hyvinvointisi on meille tärkeää. Tuemme sinua huolehtiessasi omasta hyvinvoinnistasi.

Tarjoamme laadukasta hoitoa, palvelua ja arjen turvallisuutta.

Osaavat ammattilaisemme varmistavat hyvän palvelun. Yliopistollisuus tutkitun tiedon hyödyntäminen ja asiakaslähtöisyys ovat toimintamme vaikuttavuuden perusta.

Kohtaamme sinut ystävällisesti ja mutkattomasti. Tarjoamme palvelut suomeksi ja ruotsiksi.

Saat meihin yhteyden sujuvasti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Tarjoamme palveluja eri tavoin – myös digitaalisina ja liikkuvina.

Turvaamme palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden. Voit vaikuttaa palvelujemme jatkuvaan kehittämiseen. Arvioimme palvelulupausten toteutumista säännöllisesti.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän