Pyhämaan koululle halutaan lisäaikaa

0
Pyhämaan kuulemistilaisuus veti koululle tuvan täydeltä väkeä.

Pyhämaan koululla keskiviikkoiltana järjestetty oppilaiden vanhempien ja muiden alueen asukkaiden kuulemistilaisuus kirvoitti paljon mielipiteitä. Viesti päättäjille oli kuitenkin selvä: koulua ei saa sulkea. Tai ainakin pyhämaalaisille tulee antaa mahdollisuus näyttää, etteivät koulun oppilasennusteet pidä paikkaansa. Ennusteiden mukaan Pyhämaan koulussa olisi ensi syksynä oppilaita 19 ja laskeva trendi jatkuisi nykyennusteiden mukaan seuraavat vuodet niin, että syksyllä 2027 koulussa olisi vain yhdeksän oppilasta.

Monessa puheenvuorossa muistutettiin, että ennusteet ovat vain ennusteita, eivät faktoja.

Pyhämaan koulun kohtalo on nyt sidottu kaupunginvaltuuston vuonna 2009 tekemään päätökseen, jonka mukaan Pyhämaan koulu lakkautetaan, kun koulun oppilasmäärä laskee alle 20 oppilaan. Näin mahdollisesti tapahtuu vasta ensi syksynä, joten pyhämaalaisten mielestä nyt on väärä aika päättää koulun jatkosta. Lisäksi puheenvuoroissa kritisoitiin voimakkaasti liian pikaista aikataulua. Koko alueen vetovoimaisuuteen vaikuttava päätös pitäisi tehdä muutamassa viikossa.

Koulun puolustuspuheenvuoroissa nostettiin esille pienen kyläkoulun tarjoamat monet edut, kuten rauhallinen ja viihtyisä oppimisympäristö, tiivis yhteishenki, lyhyet koulumatkat ja yhteisöllisyys.

Hieman erilaisen näkökulman keskusteluun toi arkkitehti Marko Kivistö. Hän muistutti että kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa todetaan, että kyläalueita pidetään elinvoimaisena ja niitä kehitetään edelleen. Strategiassa myös panostetaan asumisen tarjonnan ja vaihtoehtojen monipuolistamiseen.

– Valmistelussa oleva Pyhämaan Kettelin osayleiskaava vastaa näihin tarpeisiin. Kaavassa osoitetaan peräti 34 uutta rakennuspaikkaa. Tarjolle tulee myös hienoja omakotitalotontteja aivan meren ääreltä. Tämä monipuolistaa huomattavasti Uudenkaupungin tonttitarjontaa, vastaavaa asuinaluetta ei täällä ole tarjolla, totesi Kivistö.

Jos asioihin pannaan vauhtia, voisi Kettelin osayleiskaava olla valmis jo ensi kesänä.

Kivistö muistutti, että toimiva koulu on keskeinen osatekijä kylän elinvoimaisuuden kannalta. Molempien säilymisen kannalta on taas olennaista, että Pyhämaassa on tarjolla monipuolisesti houkuttelevia asuintontteja.

Moni nuori perheellinen totesi koulun olevan yksi suuri syy asua Pyhämaassa. Mikäli koulua ei ole, joutuu moni harkitsemaan muuttoa. Vanhempien puheenvuoroissa nousi esiin huoli myös pitkistä koulumatkoista ja ystävyyssuhteiden katkeamisesta, mikäli Pyhämaan oppilaat päätetään siirtää toiseen kouluun.

Aiemmin päivällä myös koulun oppilaita oli kuultu koulun mahdolliseen lakkauttamiseen liittyen. Oppilaat kehuivat koulua, sen ympäristöä ja henkilökuntaa vuolaasti. Lasten vastauksissa nousi esiin myös se, että koulussa on rauhallista ja turvallista, siellä ei kiusata, vaan kaikki toimivat yhdessä.

Pyhämaalaiset toivoivat myös selvitystä siitä, olisiko vanhempien mahdollista lähettää lapsensa keskustasta Pyhämaan kouluun ja löytyisikö kiinnostuneita. Linja-autothan kulkevat jo nyt molempiin suuntiin.

Pyhämaalaisia olivat kuulemassa opetustoimenjohtaja Arja Kitola ja opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja Jaana Reijonsaari-Korsman. Yli kaksituntiseksi venynyt tilaisuus pysyi asiallisena kipeästä aiheesta huolimatta.

Pyhämaan koulun mahdollista lakkauttamista koskeneen kuulemistilaisuuden alussa opetustoimenjohtaja Arja Kitola selvitti nykytilanteen taustoja.

– Kun opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi syyskuussa osaltaan ensi vuoden talousarvioehdotuksen, niin lähdettiin liikkeelle siitä, että nykyinen kouluverkko säilyy ja tarvittavat säästöt haetaan karsimalla ostopalveluja ja tuntikehystä.

– Kaupunginhallituksen taholta meille kuitenkin yllättäen ilmoitettiin, että kaikkien toimialojen, myös opetustoimen, on etsittävä vielä lisää säästöjä. Vasta tässä yhteydessä nousi esiin Pyhämaan koulu ja koulun laskeva oppilasmäärä, selvitti Kitola.

Pyhämaan koulun lakkauttamisesta kertyisi henkilöstösäästöinä noin 170 000 euroa. Säästösummaa pienentää 1.-2.-luokkalaisten mahdollinen tarve taksikuljetuksille koulupäivän jälkeen.

Opetustoimenjohtaja Arja Kitola totesi, että opetustoimessa säästökohteita on käytännössä vähän.

– Muita mahdollisia säästökohteita ovat koulujen iltapäivätoiminnan lakkauttaminen, erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien määrän leikkaaminen tai että 1.-2.-luokkalaisten kohdalla oikeus ilmaiseen koulukuljetukseen nostetaan viiteen kilometriin. Eli lapsen tulee asua vähintään viiden kilometrin päässä koulusta, että hänelle tarjotaan koulukyyditys kaupungin taholta. Tai sitten koulujen tuntikehyksestä leikataan vielä lisää, mikä tarkoittaa entistä suurempia opetusryhmiä ja vielä vähemmän opetusta.

– Mikäli opetustoimelta todella vaaditaan näitä lisäsäästöjä, niin päättäjillä on edessään hyvin vaikeita arvovalintoja. Lopullisen päätöksen esimerkiksi Pyhämaan koulun kohtalosta tekee kaupunginvaltuusto, tiivisti Arja Kitola.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän