Tyytyväisyys maanteiden kesäkuntoon laskussa

0
Teiden kunnossapitorahat eivät enää riitä joka paikkaan ja se näkyy teiden kunnossa.

Sekä yksityishenkilöiden että ammattiautoilijoiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kesäkaudella 2023 laski hieman vuoteen 2022 verrattuna, selviää Väyläviraston tilaamasta tuoreesta tutkimuksesta. Kokonaistyytyväisyyden lasku selittyy pitkälti teiden ja erityisesti tiepäällysteiden heikentyneellä kunnolla.

– Tulos oli ennakoitavissa, kun muistetaan kahden edellisen kesän alhaisiksi jääneet päällystyskilometrit. Tyypillisesti päällystysmäärät näkyvät tyytyväisyydessä vuoden viiveellä. Kustannustason nousu suhteutettuna käytettävissä oleviin resursseihin näkyy ylipäätään melko suoraan tienkäyttäjien tyytyväisyydessä, kun hoitotoimenpiteitä joudutaan priorisoimaan, arvioi maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.

Väylävirasto määrittelee maanteiden kunnossapidon tavoitetason. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat alueellisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.

Vilkkaiden teiden kunnossapito on ensisijaista. Vilkkaiksi teiksi lasketaan koko tieverkosta vain 14 prosenttia eli reilut 10 000 kilometriä, mutta niillä kulkee lähes kaksi kolmasosaa kaikesta liikennesuoritteesta. Pääteiden hoitoon ollaan selvästi tyytyväisempiä kuin muiden teiden hoitoon sekä yksityishenkilöiden että ammattiautoilijoiden parissa.

Huomionarvoista tutkimustuloksissa on myös se, että tyytyväisyys kävely- ja pyöräilyolosuhteisiin oli noussut vuoteen 2022 verrattuna lähes kaikilla osa-alueilla.

Kelillä on iso merkitys kunnossapitoon erityisesti sorateillä. Kuiva kevät ja alkukesä helpotti osaltaan kelirikkotilannetta. Myöhemmin kesällä sateiden määrä vaihteli eri puolella Suomea, mikä tuotti omat haasteensa paitsi sorateiden, myös muiden teiden kunnossapidolle.

– Keli oli keskimäärin suosiollinen monelle soratielle, mutta paikoin runsaat sadekuurot aiheuttivat sorateille reikiä ja pehmenemistä erityisesti loppukesästä, etenkin niin sanotuille rakentamattomille sorateille. Kaiken kaikkiaan tyytyväisyys sorateiden hoitoon laski hivenen edelliseen vuoteen nähden, Pirinen sanoo.

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Tutkimusten tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän