Uudenkaupungin liikuntapaikat ovat päihteettömiä – Ensi viikolla vietetään valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa

0
Jennika Salonen (vas.) ja Taru Joutsa-Huutola muistuttavat, että kaupungin liikuntapaikat ovat päihteettömiä alueita.

Ensi viikolla Suomessa vietetään vuosittaista ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteinen kuntia velvoittava työ, joka Uudessakaupungissa on hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa.

Kaupungissa toimii EPT-työryhmä, joka koostuu nuoriso- ja liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, seurakunnan, oppilas- ja opiskelijahuollon ja perhekeskuksen edustajista.

– Ryhmässä mietimme konkreettisia toimenpiteitä, miten me voitaisiin ennaltaehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä alueella ja miten eri toiminnoissa puututaan varhaisesti päihteiden käyttöön, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Jennika Salonen kertoo.

Liikuntapalvelujen vastaava Taru Joutsa-Huutola lisää, että työryhmä tuo esiin ne ilmiöt, mitkä esimerkiksi koulun edustajat ovat tuoneet ilmi.

– Mitkä ovat tämän hetken ilmiöt ja trendit, joita yritetään suitsea ja puuttua, Joutsa-Huutola sanoo.

Vuoden aikana konkreettisia toimia, joita työryhmä on kaupungissa tehnyt, on muun muassa liikuntaseurojen päihdepelisääntöjen päivitys ja seuroja on pyydetty tiedottamaan päihdepelisäännöistä omissa seuroissa.

Samassa Salonen ja Joutsa-Huutola havahtuivat, että kaupungin liikuntapaikoilta puuttuu ohjekyltit esimerkiksi tupakoinnin kieltämistä varten. Nyt jokaisessa kaupungin liikuntatilassa ilmoitetaan kyltein paikan savuttomuudesta.

– Haluamme muistuttaa, että liikuntapaikat ovat etenkin lasten ja nuorten harrastuspaikkoja ja ne kuuluvat olla savuttomia, Salonen painottaa.

Valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön viikon ympärille on Uudessakaupungissa haluttu tänä vuonna rakentaa erilaisia tempauksia ja tiedotusta päihdetyön merkityksestä. Tätä työtä on myös suunniteltu kaupungin ehkäisevässä päihdetyön työryhmässä.

Ensi viikolla maanantaista perjantaihin kaupunginkirjastossa sekä kierrätyskeskuksessa on infopiste, jossa voi omatoimisesti tutustua tositietoa päihteistä ja rahapeleistä -materiaaliin ja kirjallisuuteen.

– Lisäksi erilaisilta kaupungissa toimivilta päihteettömyyttä tukevilta järjestöiltä on pyydetty tietoja heidän toiminnasta. Näitä ovat esimerkiksi A-kilta, Finfami ry, Al-Anon-, AA-, ja NA-ryhmät, Salonen kertoo.

Kyseiset järjestöt tarjoavat vertaistukitoimintaa alkoholiongelmaisten läheisille sekä tavoittelevat ryhmäläisille apuja päihteiden lopettamiseen.

Kuntatasolla ehkäisevä päihdetyö kohdentuu helposti nuoriin ja ikäihmiset jäävät yleensä taka-alalle. Siksi EPT-viikolla järjestetään tiistaina Sakunkulman päiväkeskuksessa tietoiskutapahtuman alkoholista.

– Varhan mielenterveys- ja päihdeyksiköstä Iiro Jokipalo tulee kertomaan alkoholin käytöstä, riskirajoista ja ratkaisuja mahdollisten ongelmien selvittämiseksi. Samassa Fingerroos-säätiö esittelee Pilke-toimintaa, joka on vertaistuellinen ryhmä päihdeongelmaisille ikäihmisille, Salonen ilmoittaa.

Lisäksi Varsinais-Suomen Al-Anon-ryhmien puheenjohtaja Matti Hatunen on kertomassa ryhmien toiminnasta. Salonen korostaa, että viikon tapahtumat ovat kaikille avoimia.

– Ei tarvitse olla päihdeongelmaa, jotta paikalle voi tulla kuuntelemaan ja lukemaan tietoja. Asiat ovat varmasti kaikille yleishyödyllisiä tiedotuksia, hän huomauttaa.

Kaupungin ja Varhan yhteistyössä käynnissä on myös päihdetilannekysely, joka on avoinna kaupungin ehkäisevän päihdetyön verkkosivuilla. Kysely on tarkoitettu nuorille 13–18-vuotiaille ja täysi-ikäisille varsinaissuomalaisille asukkaille.

Kyselyssä pyydetään anonyymisesti kertomaan havaintoja ja mielipiteitä päihteiden käytöstä sekä haittojen ehkäisystä.

– Vastaajilta kysytään esimerkiksi, miltä asukkaan näkövinkkelistä alkoholin tai savukkeiden käyttö näyttää kaupunkialueella. Onko asukas nähnyt jonkun välittävän päihteitä nuorille? Salonen luettelee.

Kyselyn vastausten avulla ehkäisevä päihdetyö pystyy kehittämään omaa työtään ja suunnittelua.

– Toivomme paljon vastauksia ja havaintoja asukkailta, jotta voimme tulosten perusteella lähteä vastaamaan vallitsevaan tilanteeseen, mikä kaupungissa on, Salonen päättää.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän