Kalannin osayleiskaavaehdotus esillä jo toisen kerran

0
Kallelan peltoaukeamat on Kalannin osayleiskaavassa määritelty maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin. Tiiviin kylämiljöön rakennuksista valtaosa on määritelty rakennushistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi jotka tulisi säilyttää.

Kalannin uutta osayleiskaavaa on valmisteltu jo yli kaksikymmentä vuotta. Osayleiskaavaehdotus oli ensimmäisen kerran esillä syksyllä 2021, mutta tuolloin kaavaehdotus sai noin 40 muistutusta maaomistajilta, eikä kaavaa näin ollen ollut mahdollista viedä hyväksyttäväksi.

Muistutusten ja viranomaislausuntojen pohjalta kaavaehdotusta on muutettu ja uusi osayleiskaavaehdotus on nähtävillä tammikuun 5. päivään asti. Asianosaisilla on nyt vielä mahdollisuus jättää kaavasta muistutuksia, jos kaavan sisältöön haluaa vaikuttaa. Tämän jälkeen kaava siirtyy hyväksyttäväksi. Lopullisesti kaavan hyväksyy tai hylkää kaupunginvaltuusto, mahdollisesti vielä tulevan kevään aikana.

Osayleiskaava käsittää kokonaisuudessaan entisen Kalannin kunnan alueen. Sen tavoitteet on suunniteltu vastaamaan Kalannin alueen monimuotoisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Pyrkimyksenä on alueen eheyttäminen, monipuolisten asuinmahdollisuuksien tarjoaminen, taloudellisen kehityksen edistäminen sekä luonto- ja kulttuuriperinnön säilyttäminen jälkipolville. Ranta-alueiden osalta kaavassa osoitetaan loma-asuntojen rakennuspaikat ja luodaan selkeät suuntaviivat ranta-alueiden kehittämiselle.

Kaavatyötä varten on teetetty Kalannin alueelta luonto- ja maisemakohteiden inventointi, rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi. Näiden anti on otettu huomioon nyt esillä olevassa osayleiskaavaehdotuksessa.

Rakennusinventointien kautta Kalannista on löytynyt toistasataa maakunnallisesti, seudullisesti, paikallisesti tai maisemallisesti arvokasta rakennus- tai kulttuuriperintökohdetta. Nämä rakennukset tai kulttuuriperintökohteet on merkitty osayleiskaavaehdotuksessa merkinnällä SR-1 tai SR-2, eikä niitä saisi näin ollen purkaa.

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita Kalannissa ovat Kalannin kirkko, Männäisten ruukin alue sekä Kallelan kylä. Kallelan ja Hallun kylät on määritelty osaksi valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta ns. Laitilan lakeutta.

Kalannin osayleiskaavaehdotukseen voi tutustua kaupungin nettisivuilla. Kaavan paperinen versio on nähtävillä palvelupiste Passarissa ja Kalannin kirjastossa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän