Kouluterveyskyselyn tulokset järkyttävät nuoria – Nuvalaiset vaativat vastuunkantoa myös oppilaiden vanhemmilta

0
Kiusaaminen ei rajoitu vain kouluun vaan ulottuu myös lasten ja nuorten vapaa-aikaan. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Maanantaina kokoontunut nuorisovaltuusto totesi, että tämän vuoden kouluterveyskyselyn tulokset olivat huolestuttavia koulukiusaamisen osalta. Nuorisovaltuustossa (Nuvassa) onkin pohdittu koulukiusaamiseen johtaneita syitä ja ratkaisuja ja nuvan vaikuttajatyöryhmä koosti kannanoton koulukiusaamisesta.

Nuvalaiset toteavat, että kouluterveyskyselyn tulokset järkyttivät heitä. He korostavat, että kiusaamisen vastaista työtä on tehostettava Uudessakaupungissa entistä enemmän. Nuvalaiset pohtivat yhdessä kiusaamisen ja nuorten pahoinvoinnin vähentämiseksi.

– Ensinnäkin, kiusaamisen ja sen seurausten vähättelyn tulee loppua. Yhdelläkään aikuisella, joka ei ole kokenut nykypäivän kiusaamisen laajuutta, monipuolisuutta ja raakuutta, ei ole oikeutta sanoa nuorelle, etteivätkö hänen kokemuksensa olisi vakavasti otettavissa. Vaikka viisaus karttuu iän myötä, täytyy ymmärtää, että erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset kokevat asiat eri tavoin, nuvan kannanotossa todetaan.

He korostavat, että sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta kiusaamisesta ei ole aikuisella tietoa, joten heitä pitäisi kouluttaa asiasta. Siten olisi mahdollista välttää kiusaamistilanteisiin liittyviä väärinkäsityksiä.

– On yhä liian yleistä, että kiusaamistilanteen hoitamisen vastuuta lykätään ja siirrellään aikuiselta toiselle. On ymmärrettävää, etteivät resurssit tai aika aina riitä, mutta jatkuva epävarmuus ja pelko kiusaamisen jatkumisesta synnyttävät jo valmiiksi satutetulle nuorelle ajatuksen siitä, ettei hän ole prioriteetti, nuorisovaltuuston kannanotossa huomautetaan.

He vaativat, että koulumaailmaan luodaan selvä vastuunjako, jossa jokainen kynnelle kykenevä sitoutuu puuttumaan kiusaamiseen parhaansa mukaan. Nuvalaiset kuitenkin muistuttavat, että lisätyötä ei kuitenkaan saa keskittää pelkästään opettajille, koska laadukkaan opetuksen takaamiseksi heidän henkisestä hyvinvoinnistaan sekä jaksamisestaan ei voida tinkiä.

– Lisäksi kiusaamistilanteiden selvittämisessä täytyy alkaa osallistaa kotiväkeä enemmän. Vaikka nykyään korostetaankin paljon oppilaan itseohjautuvuutta, on huoltajillakin oltava kirkas ajatus siitä, mitä koulussa tapahtuu. Välillä tuntuu, että opettajat ja muu koulun henkilökunta ovat monen huoltajan mielestä verrattavissa asiakaspalvelijoihin, he huomauttavat.

Nuorisovaltuustolaiset muistuttavat, että oppilaiden rajat sekä rangaistukset on kehitetty syystä. He korostavat, että kotonakin on ymmärrettävä, että koulun yhteiset säännöt on kehitetty palvelemaan kaikkien yhteistä etua.

– Vaikka seuraamukset eivät miellyttäisi, ei opettajaa voi lahjoa tai kohdella kaltoin. Lasten kasvattamista ja ohjaamista ei tarvitse pelätä, olemme kuitenkin muovaamassa tulevaisuuden mallikansalaisia, tiivistävät nuorisovaltuustolaiset kannanottonsa.

Kannanotto toimitetaan eteenpäin kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunnalle.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän