Pelastuslaitos haluaa kehittää sopimuspalokuntien toimintaa uusimalla sopimukset – Nykyiset sopimukset peräisin 2000-luvun alusta

0
Viime vuonna aloitettiin vapaaehtoiskehittämishanke, jonka tavoitteena on ollut vapaaehtoispalokuntien suorituskyvyn kehittäminen.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien väliset yhteistyösopimukset ovat siirtyneet Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle tämän vuoden alussa. Sopimusten uusimisen tarkoituksena on kehittää, turvata ja tukea vapaaehtoiskentän toimintaa jatkossa entistä paremmin.

Vapaaehtoiskenttä on toiminut hyvin kautta aikojen ja sitä on pyritty kehittämään jatkuvasti. Vuonna 2022 aloitettiin laaja vapaaehtoiskehittämishanke, jonka tavoitteena on ollut vapaaehtoispalokuntien suorituskyvyn kehittäminen. Hankkeessa tuli esille toive kehittää tämänhetkisiä sopimuksia nykytarpeiden mukaisiksi.

Pelastusjohtaja Vesa Halonen kertoo, että alue- ja palokuntasopimusten kehittämisen tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta ja parantaa sopimusten läpinäkyvyyttä.

– Toive sopimusten kehittämisestä on lähtöisin sopimuspalokuntien edustajilta. Olen todella iloinen siitä, että sopimusvalmistelua on ollut mahdollista tehdä tiiviissä yhteistyössä sopimuspalokuntakentän kanssa, Halonen iloitsee.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos aloitti sopimusneuvottelujen valmistelut alkukesästä 2023 sopimuspalokuntien yhteistyöryhmän sopimuspalokuntajäsenten toukokuussa tekemän aloitteen pohjalta. Syyskuussa pidettiin viranhaltijoiden ja yhteistyöryhmän sopimuspalokuntajäsenten kanssa seminaari, jossa käsiteltiin nykysopimusten kehittämistarpeita sekä nimettiin työryhmä valmistelemaan uusia sopimuksia. Työryhmä on kokoontunut syksyn aikana tiiviisti ja sopimuspohjia on valmisteltu yhteistyössä pelastuspalveluiden ja sopimuspalokuntalaisten kanssa. Sopimuspohjissa on tarpeiden lisäksi huomioitu käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton Varsinais-Suomen alueosaston puheenjohtaja Pertti Tenhunen kommentoi, että voimassa olevat sopimukset ovat kestäneet hyvin aikaa ja niiden historia ulottuu aina kunta-aikoihin asti 2000–luvun alkupuolelle.

– Kuluneiden vuosien aikana on sopimuksiin tehty pieniä muutoksia ja korjauksia yhteistyössä joidenkin sopimuspalokuntien kanssa.

Tenhunen kertoo, että sopimusten uusimisesta on keskusteltu viime vuosina ja nyt sen ajankohta tuli sopivaksi muiden muutosten myötä.

– Tämän vuoden keväällä tehtiin yhdessä pelastuslaitoksen kanssa päätös sopimusten uusimisesta ja aloitettiin uusien sopimusten valmistelu yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Luotamme siihen, että saamme hyvässä yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastuspalveluiden kanssa aikaan kaikille sopimuspalokunnille yhdenvertaiset sopimukset, jotka turvaavat elinvoimaiset sopimuspalokunnat pitkälle tulevaisuuteen, Tenhunen arvioi.

Aluesopimuksen hyväksyminen sekä allekirjoitukset pyritään ajoittamaan alkuvuoteen 2024. Varsinaiset sopimuspalokuntakohtaiset neuvottelut käydään jokaisen sopimuspalokunnan kanssa erikseen vuoden 2024 aikana.

Jotta sopimuspalokuntatoimintaa voidaan jatkossa tukea ja kehittää tehokkaammin, on vanhat sopimukset irtisanottava ennen uusien sopimusten tekemistä. Varsinais-Suomen hyvinvointialue irtisanoo nykyiset sopimukset joulukuun lopussa ja irtisanomisaika on yksi vuosi. Sopimusten irtisanomisesta on päätetty yhteisesti.

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen näkee, että Varsinais-Suomessa on vahva ja hyvin toimiva sopimuspalokuntakenttä.

– Alue- ja palokuntasopimusten kehittäminen on jatkoa vuoden 2022 sopimuspalokuntien kehittämishankkeeseen, jossa pureuduttiin palokuntayhdistysten elinvoimaisuuteen. Nyt tavoitellaan sopimuksia, joiden avulla voidaan turvata pelastustoimen lähipalvelut ja palokuntayhdistysten elinvoimaisuus.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän