Kulttuuri kriisinkestävyyden vahvistajana

0

Kulttuurin tärkeys todetaan perustuslaissamme: ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.” Kulttuuriperintöön kuuluvat sotiemme veteraanien perintö ja perinteet. Tuo perintö on itsenäinen isänmaa.

Valtioneuvosto antaessaan periaatepäätöksensä kulttuuriperintöstrategiasta 2023–2030 toteaa kulttuuriperinnön olevan voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Kulttuuri kansakunnan tärkeimpänä pääomana edellyttää myös investointeja. Kulttuurilla on edelleen merkittävä työllisyys- ja kasvupotentiaali.

Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään siitä, miten kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

Kulttuurilla tarkoitetaan yhteisön tai ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta, myös sivistystä. Voidaan puhua myös hengen ja kehon kulttuurista. Kulttuurin (luetaan: koulutuksen ja sivistyksen) turvaaminen kuntalaisille on kunnan keskeinen tehtävä. Taloudelliselta painoarvoltaan se on noin kaksi kolmasosaa kunnan tehtävistä vuoden 2025 työ- ja elinkeinoelämäpalveluja koskevan uudistuksen jälkeenkin.

Konsulttiyhtiö WSP Finlandin alueiden elinvoimatutkimus vuodelta 2023 käsitti Suomen 293 kuntaa. Uusikaupunki oli sijalla 64, ja kaupungin elinvoimaindeksi oli 133 (32-175). Vuotta aiemmin kaupungin sijoitus oli 59 ja elinvoimaindeksi 133. Suunta on väärä!

En tiedä, onko syntymäkaupunkini ryhtynyt muuttamaan suuntaa tai tehnyt monien muiden kuntien tapaan elinvoimalupausta. Siinä sitouduttaisiin edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä, vahvistamaan elinvoimaisuutta sekä kehittämään kunnan veto- ja pitovoimaa. Säästöjen sijaan pitäisi tietenkin harkita investointeja kulttuuriin.

Itänaapurimme harhaisen presidentin johdolla käydään mistään piittaamatonta ja järjetöntä sotaa. Tästä syystä onkin paikallaan todeta, että muun maanpuolustuksellisen varautumisen ohella hengen ja kehon kulttuuriin investointi luo meille tulevaisuuden uskoa ja vahvistaa kriisinkestävyyttämme.

Hannu Luotola

prikaatikenraali (evp)

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän