Lääkäriliiton laatupalkinnon sai geriatrian kehitystyö Uudessakaupungissa

0
Geriatri Tarja Uusitalo vastaanotti Uudenkaupunginsaaman palkinnon Lääkäripäivien yhteydessä. Palkintoa oli juhlimassa myös Varhan ikääntyneiden palvelut, arviointi- ja kuntoutusosaston päällikkö Elina Harikkala. Hän on ollut rakentamassa arviointi- ja kuntoutusosasto Kuunaria Uuteenkaupunkiin.

Lääkäriliiton laatupalkinnon on voittanut geriatrian pitkäjänteinen kehitystyö Uudessakaupungissa. Voittajan valinnassa painotettiin näyttöjä siitä, että kehittämishanke on edistänyt terveydenhuollon toimivuutta tai vaikuttavuutta ja hoitotuloksia.

– Uudenkaupungin geriatrian kehittämishankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on hyvin suuri ja se tarttuu hyvin olennaiseen ja ajankohtaiseen perusterveydenhuollon haasteeseen, totesi laatuneuvoston puheenjohtaja Petri Bono.

Palkinnon vastaanottanut, kehittämistyöstä Uudessakaupungissa vastannut geriatrian ylilääkäri Tarja Uusitalo kokee palkinnon olevan merkki siitä, että vanhusten parissa tehtävää työtä arvostetaan.

– Toivon, että samalla kaikki se laadukas työ mitä perusterveydenhuollossa tehdään, saa ansaitsemansa huomion ja kiitoksen, totesi Tarja Uusitalo.

Palkintoperusteluissa todetaan, että Uudessakaupungissa on tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä geriatriassa. Painopiste on siirretty ennaltaehkäiseviin, varhaisiin ja kuntouttaviin palveluihin perusterveydenhuoltoon. Vanhusten hoivan tarve on vähentynyt merkittävästi, hoidon porrastus on toiminut, eikä kaupungissa ollut ennen Varhaa vuosiin jonoa ympärivuorokautiseen hoitoon. Palveluiden käyttö on vähentynyt sitä enemmän mitä vanhemmasta väestönosasta on kyse, ja erot vertailukuntiin, sairaanhoitopiiriin tai koko maahan ovat suuria

Kun Uudessakaupungissa aloitettiin vuonna 2008 geriatrian kehitystyö, oli tavoitteena luoda laadukkaat palvelut, jotka vastaavat vanhusten tarpeita. Lisäksi tavoitteena on ollut sairauksien ja vanhusten toimintakyvyn laskun ennaltaehkäisy, jotta palvelut pystyttäisiin tuottamaan kustannusvaikuttavasti.

– Ennaltaehkäisy, varhainen diagnoosi ja hoidon aloitus ovat oleellisia, sillä kallein potilas on diagnosoimaton potilas, muistutti Uusitalo.

Yhdeksi painopisteeksi otettiin muistisairaiden palvelukokonaisuuden luominen. Käyttöön otettiin myös geriatriset kokonaisarviot, joissa käytetään selkeitä, määriteltyjä mittareita. Lisäksi panostettiin vanhusten kuntoutukseen ja luotiin arviointi- ja kuntoutusosasto Kuunari.

Kun vielä hoidon porrastus saatiin toimimaan, näkyvät Uudenkaupungin tulokset myös tilastoissa. Vuodesta 2007 vuoteen 2021 yli 75-vuotiaiden uusikaupunkilaisten osastohoitopäivien määrä on laskenut yli 85 prosenttia. Vuonna 2021 uusikaupunkilaisvanhukset tarvitsivat somaattisen erikoissairaanhoidon osastohoitoa 58 prosenttia vähemmän kuin vanhukset Suomessa keskimäärin. Panostus perusterveydenhuoltoon ja oikea-aikaisiin palveluihin kannattaa ja tuo merkittäviä säästöjä.

– Minulle vanhukset ovat sydämen asia. Toivon että tämä laatupalkinto antaa lisäpontta vanhusten terveyspalveluiden kehitystyölle totesi Tarja Uusitalo.

Palkinto jaettiin nyt 25. kerran. Laatupalkinnolla halutaan tuoda esiin organisaatioiden tekemä laatutyö ja sen tuottamat hyödyt potilaille, terveydenhuollon ammattilaisille ja yhteiskunnalle. Sen myöntämisestä päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän