Lastensuojelun henkilöstömitoitus tiukentui vuoden alussa– Varha ei täytä mitoitusta kaikilla alueilla

0

Lastensuojelun henkilöstömitoitus on tiukentunut tämän vuoden alussa 35 asiakkaan enimmäismäärästä 30 asiakkaaseen sosiaalityöntekijää kohden. Asiakasmäärän rajaus koskee 0–17-vuotiaita lastensuojelun asiakkaana olevia lapsia.

Henkilöstömitoituksen tiukentamisella on haluttu vahvistaa lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen oikeuksia ja vähentää sosiaalityöntekijän työkuormaa.

Mitoitus täyttyy tällä hetkellä vain osassa Varhan alueista. Jotta lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärät saadaan kohtuullisiksi ja keskenään tasapuolisiksi, lastensuojelun asiakas voi saada vastuusosiaalityöntekijän alueen sisältä toisesta tiimistä.

Tilannetta arvioidaan koko Varhan tasolla eli asiakas voi saada väliaikaisesti vastuusosiaalityöntekijän alueelta, jossa sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne on parempi. Näin asiakasturvallisuus saadaan varmistettua. Väliaikaisesti myös johtavat sosiaalityöntekijät ja päälliköt voivat toimia lapsen vastuusosiaalityöntekijöinä.

– Tärkeintä on, että jokaisella lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella sekä nuorella on vastuusosiaalityöntekijä ja asiakkaalla päivitetty asiakassuunnitelma, lapsiperhepalveluiden johtaja Krista Ryödi korostaa.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä seurataan viikoittain. Luvut raportoidaan kerran kuukaudessa myös sote-palvelulautakunnalle.

Varhassa on otettu vuoden 2023 kesäkuussa käyttöön toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on ollut saada sosiaalityöntekijät sitoutumaan työhönsä ja myös rekrytoida uusia työntekijöitä. Lisäksi Varha tukee tilapäiskelpoisia sosiaalityöntekijöitä opintojen loppuun saattamisessa oppimisklinikalla, graduvapaalla ja suoritetusta tutkinnosta maksetaan palkkio.

Toimenpideohjelmaan kuuluvan sijaistusyksikön perustamisella on haluttu tukea alueita, joissa on suurin tarve kelpoisuusehdot täyttävistä sosiaalityöntekijöistä. Sijaistusyksikköön rekrytoidaan työntekijöitä koko ajan. Lisäksi aluehallitus käsittelee helmikuun alussa kuuden uuden lastensuojelun sosiaalityöntekijän viran perustamista.

– Teemme koko ajan töitä, jotta sosiaalityöntekijöitä saataisiin rekrytoitua lisää ja he myös viihtyisivät työssään Varhassa, Ryödi painottaa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän