Vehmaan seurakunta ei halua liitosta Ukiin– Se on kuitenkin valmis neuvottelemaan laajemmasta liitoskokonaisuudesta

0
Vehmaan Pyhän Margareetan kirkon ikkunat kaipaisivat korjausta.

Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui tämän viikon keskiviikkona puimaan selvitysmies Keijo Haaviston esiselvitystä, jonka mukaan Vehmaan seurakunta pitäisi liittää Uudenkaupungin seurakuntaan. Seurakunnalla ei ole taloudellisia tai toiminnallisia edellytyksiä jatkaa itsenäisenä, joten liitoksen tulisi tapahtua jo vuoden 2025 alusta.

Vehmaan seurakunta päätti laatia vastineen esiselvitykseen ja toimittaa vastineen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille asian käsittelyä varten. Vastineessa todetaan, että Vehmaalla on tarkasteltu mahdollisia liitostarpeita jo vuonna 2017 laaditusta talousennusteesta alkaen. Olosuhteiden muututtua seurakunnassa on päivitetty linjauksia.

– Tällä aikataululla suhtaudumme kielteisesti Vehmaan seurakunnan liittämiseen Uudenkaupungin seurakuntaan, vastineessa todetaan.

Kirkkoneuvoston ajatuksena on, että nykyistä laajempi liitoskokonaisuus tulisi muodostaa osana rovastikunnallista rakennemuutosta. Tulevaisuuden yhteistyömallia on Vehmaan kirkkoneuvoston mukaan suunniteltava yhdessä huolellisesti ja harkiten. Heillä on siihen oman näkemyksensä mukaan tahtoa ja näkemystä.

– Haaviston raportti ei anna oikeaa tämänhetkistä kuvaa seurakuntamme tilasta. Olemme tiedostaneet vahvuutemme ja heikkoutemme, eikä toiminnallinen ja taloudellinen tilanteemme mielestämme anna aihetta hätiköityihin liitoksiin, toteavat kirkkoneuvoston jäsenet.

Haaviston esiselvityksessä todettiin, että vakinaista viranhaltijajohtoa ei seurakunnassa ole, mutta se ei kirkkoneuvoston mukaan nykytilanteessa pidä kaikilta osin paikkaansa. Kirkkoherran tehtäviä on hoitanut useampi sijainen.

– Vehmaan seurakunta on pyytänyt lupaa palkata kirkkoherra toistaiseksi voimassa olevaan vakituiseen virkasuhteeseen, mutta tuomiokapituli ei ole antanut suostumusta pyyntöömme, kirkkoneuvoston jäsenet toteavat.

Vehmaan seurakuntaan on talvella palkattu talouspäällikkö 60 prosentin työpanoksella. Kanttorin virka on uudelleen haettavana, mutta työt ovat hoituneet sijaisten avulla.

Vehmaalla laaditaan parhaillaan kiinteistöstrategiaa, jossa käydään korjaustarpeiden ohella läpi myös seurakunnan omistamia tarpeettomia kiinteistöjä ja niiden mahdollista myyntiä.

– Vehmaan Pyhän Margareetan kirkon ikkunat ja katto edellyttävät kunnossapitoremonttia lähivuosina. Ikkunoiden korjauksen suunnitteluun on saatu Kirkkohallitukselta avustus vuonna 2023, mutta suunnittelutyöt eivät ole edenneet toistaiseksi, kirkkoneuvosto perustelee.

Vinkkilän seurakuntatalossa on nuohottu ilmastointilaitteita ja testattu mahdollisia kosteusvaurioepäilyjä, mutta vaurioita ei ole löydetty. Korjausta vaativat kohteet on kirkkoneuvoston mukaan korjattu.

Kirkkoneuvosto korostaa, että Vehmaan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Taseessa on tilikaudella 2023 ylijäämää runsaat 388 260 euroa, eikä seurakunnalla ole korollista velkaa.

– Vuodelle 2024 on tehty ylijäämäinen talousarvio. Verotulojen arvioidaan kasvavan jonkin verran talousarviovuosina 2024–2026, kirkkoneuvosto huomauttaa.

Vehmaan seurakuntaan kuuluu 77 prosenttia kunnan asukkaista. Kirkkoneuvosto huomauttaa, että hätiköidyt seurakuntaliitokset näkyisivät heidän jäsenmäärässään ja vähentäisivät seurakuntalaisten halukkuutta toimia seurakunnan parhaaksi.

– Vapaaehtoisten joukko on ollut merkittävä apu tapahtumien järjestämisessä. Tätä voimavaraa emme halua missään tapauksessa menettää. Vapaaehtoisten voiman tulisi olla merkittävässä roolissa myös tulevaisuuden suurseurakunnassa, kirkkoneuvoston jäsenet summaavat.

Aloitteen seurakuntaliitoksesta voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto sekä tuomiokapituli tai piispa. Tuomiokapituli käsittelee Haaviston esiselvitystä seuraavan kerran istunnossaan helmikuun 6. päivä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän