Ikääntyneille lisää omaishoitajia ja yhteisöllistä asumista – Varha suunnittelee luopumista kaikille avoimesta päivätoiminnasta

0
Varha yhtenäistää alueen kuntouttavan päivätoimintojen toimintatapoja. Kaikille avoimesta päivätoiminnasta suunnitellaan luopumista. Tämä tarkoittaa, että jatkossa Varha ei järjestäisi kaikkea sitä toimintaa, mitä esimerkiksi Sakunkulmassa on ollut.

Ikääntyneiden palveluissa etsitään tänä vuonna tehokkaampia toimintatapoja. Näitä esitellään palveluiden käyttösuunnitelmassa, joka oli käsittelyssä ikääntyneiden palvelulautakunnassa viime viikolla.

Ikääntyneiden palveluissa tavoitellaan muun muassa palvelutuotannon yhtenäistämistä ja organisaation keventämistä. Ikääntyneiden palveluiden organisaatiomuutoksen valmistelua tehdään vaiheittain kevään 2024 aikana ja uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1.1.2025.

Varha pyrkii vähentämään tulevien palveluiden tarvetta lisäämällä ikääntyneiden kuntouttamista. Kuunarin tapaisia kuntouttavia arviointiyksikköjä on tarkoitus rakentaa koko Varhan alueelle tämän ja ensi vuoden aikana.

Kotihoidon palveluita täydennetään etäpalveluilla. Lisäksi kotona asumista tuetaan asuntojen muutostöillä. Myös omaishoidettavien määrää pyritään kasvattamaan. Tavoitteena on saada 300 omaishoitajaa lisää vuoteen 2026 mennessä.

Palvelurakennetta kevennetään yhteisöllisen asumisen lisäämisellä ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta luopumisella. Näillä sekä kotihoidon etäpalvelun lisäämisellä Varha aikoo saada 3,6 miljoonan euron säästöt aikaan tänä vuonna.

Asumispalveluihin sisältyvät yhteisöllinen asuminen, perhehoito, ympärivuorokautinen palveluasuminen sekä laitospalvelut.

Vuoden 2024 tavoitteena on yhtenäistää Varhan alueen kuntouttavan päivätoimintojen toimintatavat, lisätä päivätoiminnan vaikuttavuutta sekä määritellä palvelun tuottamisen tavat. Käyttösuunnitelmassa todetaan, että samalla avoimet kaikille asukkaille tarjotut palvelut Varhan toimintana lakkautetaan. Tästä arvioidaan saatavan säästöä 550 000 euroa tänä vuonna.

Asiantuntijapalvelujen painopistealueina on asiakkaiden lääkehoidon turvallisuuden parantaminen sekä kaatumisen ennaltaehkäisy kotona ja asumisyksiköissä.

Gerontologinen sosiaalityö on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alusta. Gerontologinen sosiaalityö keskittyy erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden auttamiseen. Asiakkaina on yli 65-vuotiaita henkilöitä, joilla on sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia.

Vuoden 2023 aikana yli 65-vuotiaita koskevat huoli-ilmoitukset ovat olleet määrällisesti nousussa. Huoli-ilmoituksiin pyritään reagoimaan seitsemän arkipäivän sisällä.

Fakta


Ikääntyneiden määrä kasvaa


Varsinais-Suomen 85 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa merkittävästi lähivuosina. Vuoteen 2030 85 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan lisääntyvän noin 31 prosenttia.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän