Varha purkaa jonoja ja lisää kotisairaalan toimintaa

0
Vuodeosastohoitoa pyritään vähentämään ja kotisairaalatoimintaa lisäämään.

Sairaalapalveluissa ei tapahdu suuria muutoksia vielä tänä vuonna. Tämä ilmenee sairaalapalvelujen käyttösuunnitelmasta, jonka Tyks/sairaalapalvelulautakunta hyväksyi viime viikolla. Lautakunnan päätöksen mukaan varsinaista palvelutasoa ja -verkkoa koskevat päätökset tehdään erikseen.

Sairaalapalveluiden tulosalueelle kohdentuva taloudellinen sopeuttamistarve tälle vuodelle on vajaa 9,3 miljoonaa euroa. Varha siirtää painopistettä kevyempiin palveluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että potilaalle tarjotaan vuodeosastohoidon sijasta kotisairaalahoitoa aina kun mahdollista.

Kotisairaalan toiminnan lisäys merkitsee muutoksia myös vuodeosastoille. Käyttösuunnitelmassa mainitaan muun muassa Laitilan vuodeosaston lakkauttaminen. Lautakunnassa kuitenkin päätettiin, että Laitilan vuodeosaston kohtaloa vielä selvitellään.

Sairaaloiden vuodeosastopaikkojen käyttöä tehostetaan arvioimalla moniammatillisesti olisiko osa erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tarjotuista potilaista kotiutettavissa suoraan riittävillä tukitoimilla tai ohjattavissa ikääntyneiden palveluihin arviointiyksikköön.

Sairaalapalveluiden uutena strategisena projektina on hoitojonojen purku. Viime vuosina kasvanutta hoitovelkaa ja jonoja on saatu lyhennettyä, mutta erityisesti työvoiman saatavuusongelmat tekevät tilanteesta haavoittuvan.

Leikkaustoiminnassa edistetään päiväkirurgiaa.

Päivystyksen potilaskäynnit ovat vähentyneet viime vuosina. Päivystyskäyntejä pyritään yhä vähentämään peruspalveluita tukemalla sekä ohjaamalla potilaita suoraan oikeaan hoitopaikkaan. Lisäksi Varha kehittää kotiin vietäviä akuutteja palveluita.

Lääkäripäivystyspalvelun ostoa aiotaan vähentää. Uudessakaupungissa se merkitsee, että päivystyksen aukioloaikaa supistetaan kahdella tunnilla aamusta. Päivystyksen aukioloaika olisi kello 10–20. Käyttösuunnitelmassa todetaan, että näin palveluihin ei tulisi suurta heikennystä, kun terveyskeskus on auki arkisin jo kello 8 alkaen.

Vakka-Suomen sairaalassa on kaikkien sisätautialojen polikliinista toimintaa hematologiaa lukuun ottamatta. Gastroenterologi tekee mahasuolikanavan tähystyksiä 2–3 päivänä viikossa skopiayksikössä. Hemodialyysiyksikössä on seitsemän potilaspaikkaa. Myös vatsakalvodialyysihoidossa olevia potilaita hoidetaan Uudenkaupungin lähisairaalassa.

Infuusiopoliklinikka toimii kaikkina arkipäivinä virka-aikaan ja suonensisäisiä hoitoja tarjotaan laajasti.

Vakka-Suomen sairaalassa on myös neurologian poliklinikka, jossa tutkitaan kiireettömiä potilaita, tehdään kuntoutus- ja työkykyarvioita ja annetaan infuusio- ja botuliinihoitoja. Lisäksi Uudessakaupungissa on sydänkeskuksen poliklinikka.

Tyks psykiatrian toiminnan ja talouden keskeinen haaste on vakava ja vaikeutuva lääkärivaje. Lääkäreiden työpanoksesta puuttuu kaikkiaan noin 25 prosenttia ja vaje painottuu erikoislääkäreihin.

Hoitotakuun jonotusajat ylittyvät pahiten neuropsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa. Psykiatrian vuodeosastojen ylikuormitus ja henkilöstön kuormittuminen osastoilla jatkuu vaikeana. Pääasialliset syyt ovat aiempi osastopaikkojen vähentäminen, nuorten ja nuorten aikuisten lisääntynyt ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus, vanhusväestön lisääntyminen, päihteiden käytön lisääntyminen ja asuntoa tai eri tasoisesti tuettua asumista tarvitsevien potilaiden jonoutuminen osastoille.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän