Tutkimus

  • Hyvä Uudenkaupungin Sanomien asiakas!

    Olen liiketalouden opiskelija Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidasta ja teen opinnäytetyöni Uudenkaupungin Sanomien ilmoitusmyynnistä. Lähestyn Teitä tällä kyselylomakkeella ja toivon, että käytätte muutaman minuutin ajastanne lomakkeen täyttämiseen. Vastauksenne on tärkeä osa oman opinnäytetyöni onnistumisen kannalta.

    Vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti.